Ekoprodur OP2/S ระบบโพลียูรีเทน

พร้อมใช้ มีตัวอย่าง
มีตัวอย่าง ส่งคำถาม
                
สอบถามรายบุคคล
ดาวน์โหลด
MSDS เงื่อนไขการขายทั่วไป
ใบรับรอง
ISO 9001 ISO 9001
ดูสินค้ารุ่นอื่นๆ
Ekoprodur OP2/S ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0329 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 2032B3/G ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 0945 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PIR2037B3 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 2232W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0310 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 0612B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0310/E ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1331B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1112B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur RB2 (กาวโพลียูรีเทน)
Ekoprodur S0540 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 1814W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM2032 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM4032 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur® 3050W2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur CP4090
Ekoprodur® 4540W ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0540 D ระบบยูรีเทน
Ekoprodur PM3032F ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3080B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PM3039 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3530B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3640Z ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H003 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H004 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur FC H004-S ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur PIR4535E ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur 3050 W B2 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur IP 1829O ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur DCP2008 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur WH1627 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur DCP2004 ระบบโพลียูรีเทน
Ekoprodur S0340FL ระบบโพลียูรีเทน
อีโคโพรดูร์ Ekoprodur

EKOPRODUR OP2 / S คือระบบยูรีเทนสององค์ประกอบ (PUR) ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของโพลิออล (ส่วนประกอบ A) และส่วนไอโซไซยาเนต (ส่วนประกอบ B) ส่วนประกอบแต่ละอย่างเป็นของเหลวหนืดซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีกายภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ ส่วนผสม A คือฟางจนถึงสีเหลือง ในขณะที่ส่วนประกอบ B มีสีน้ำตาล ส่วนประกอบทั้งสองไม่มีสารแขวนลอย ระบบนี้มีลักษณะเฉพาะด้วยการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ที่ลดลง เนื่องจากไม่มีสารทำให้เกิดฟองที่ทำลายชั้นโอโซนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสหภาพยุโรปที่มีอยู่ในระเบียบ (EC) ฉบับที่ 1005/2009 ของ 16.IX.2009

อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติและการใช้งาน
 • ยูรีเทน, ฉนวนกึ่งแข็งโดยไม่มีข้อกำหนดทางกลสูง
 • การบรรจุบรรจุภัณฑ์โพลียูรีเทนโดยไม่มีข้อกำหนดทางกลสูงสำหรับการรักษาความปลอดภัยองค์ประกอบต่างๆ ในการขนส่ง
 • โพลียูรีเทนเติมพื้นที่ก่อสร้างฟรี
หมวดหมู่

ตลาดและแอพพลิเคชั่น
การก่อสร้างอาคาร / ฝาครอบท่อ, แอปพลิเคชั่นอื่นๆ
กีฬาและสันทนาการ
บรรจุภัณฑ์

การทำงาน
ฉนวนกันความร้อน
โฟมกึ่งแข็ง

องค์ประกอบ
ส่วนผสม

เซ็กเมนต์
โพลียูรีเทน / ระบบโพลิยูรีเทน

ชื่ออื่น
สูตรผสมของโพลิออลและไอโซไซยาเนต, โพลียูรีเทน, PU, PUR, ฉนวนโพลียูรีเทนกึ่งแข็ง, ส่วนผสมของโพลิออลและไอโซไซยาเนต, ระบบเติมฉนวนโพลียูรีเทน, ไส้บรรจุภัณฑ์โพลียูรีเทน, การบรรจุพื้นที่โครงสร้าง
พีซีซี กรุ๊ป

สินค้าที่ดูล่าสุด

สินค้าที่คล้ายกัน

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม