Jak wygląda znak recyklingu na opakowaniach i co oznacza?

Słowo recykling oznacza ponowne wykorzystanie różnego rodzaju odpadów oraz surowców. Są to zarówno tworzywa sztuczne, jak i metale, szkło czy papier. Identyfikację materiałów, nadających się do ponownej obróbki, ułatwia znaczek recyklingu, widoczny na opakowaniach. Jak wygląda taki piktogram i co oznacza symbol recyklingu? Oto najważniejsze informacje.

Opublikowano: 9-10-2023

Do czego służą oznaczenia recyklingowe?

Zgodnie z prawem każdy producent, który w ramach swojej działalności generuje różnego rodzaju opakowania, powinien umieścić na nich stosowne symbole recyklingowe. To właśnie dzięki nim konsumenci mogą z łatwością segregować odpady do właściwych kontenerów. Znaczek znajdujący się na opakowaniu, pozwala szybko rozpoznać surowce kompostowalne lub materiały nadające się do dalszej obróbki.

Graficzne oznaczenia recyklingu mają zasięg globalny i są zrozumiałe dla każdego. Piktogramy recyklingu są bowiem ponad barierami językowymi – stanowią czytelną instrukcję, jak należy postępować ze zużytym opakowaniem. Obok znaku przydatności opakowania do recyklingu pojawia się też zwykle informacja, z jakiego powstało ono materiału, co również ułatwia wybór właściwego kosza na śmieci.

Symbol recyklingu – charakterystyka

Jak wyglądają znaczki recyklingowe? Najbardziej rozpoznawalny znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu ma postać tak zwanej wstęgi Möbiusa. Jest to trójkąt koloru zielonego, zbudowany z trzech pogrubionych strzałek, ułożonych zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jak interpretować ten znak recyklingu, co oznaczają strzałki? Każda ze strzałek ma określoną symbolikę i oznacza kolejno: proces gromadzenia, recyklingu i ponownego wykorzystania surowca.

W branży opakowań występuje też piktogram trójkątny z cienkimi, czarnymi strzałkami. To również znak recyklingu, co oznacza, że opakowania mające ten symbol, można ponownie przetworzyć. Dodatkowo pod znakiem przydatności do recyklingu mogą znajdować się informacje o rodzaju tworzywa. Wewnątrz piktogramu można też spotkać cyfry arabskie, wskazujące na typ surowca.

Symbole recyklingu tworzyw sztucznych

W branży opakowań wykorzystywane są różne rodzaje plastiku i oznaczenia recyklingu tworzyw. Symbole, znajdujące się na tworzywach sztucznych (zobacz: które surowce sztuczne nadają się do recyklingu), mają formę wspomnianego już trójkąta, na który składają się trzy strzałki. Każdy surowiec ma zaś inne oznaczenie tekstowe i cyfrowe, na przykład:

  • 2-HDPE – oznacza polietylen o dużej gęstości;
  • 3-PCV – polichlorek winylu;
  • 4-LDPE – polietylen o niskiej gęstości.

Inne oznaczenia recyklingowe na opakowaniach plastikowych to także: 5-PP (opakowania polipropylenowe) i 6-PS (opakowania polistyrenowe). Znak przydatności do recyklingu, znajdujący się na nich, informuje, że powinny one trafić do żółtego kosza na odpady.

Znaki recyklingu PET: co to jest?

Kolejną grupę symboli materiałów do recyklingu stanowią oznaczenia PET (PET/PETE). Można je znaleźć na butelkach, talerzach jednorazowego użytku i kubeczkach, produkowanych z poli(tereftalanu etylenu). Trzy strzałki na symbolu recyklingu PET informują, że tworzywo to nadaje się do ponownego przetworzenia i powinno trafić do żółtego kontenera.

Oznaczenia na opakowaniach PAP

Gdy przyjrzymy się znakom recyklingowym na opakowaniach papierowych, zauważymy na nich oznaczenie PAP i liczby 20, 21 lub 22. PAP to skrót od słowa papier, liczba 20 wskazuje tekturę falistą, 21 oznacza zwykłą tekturę, papier zaś opisuje skrót PAP 22. Gdzie wyrzucać tego typu odpady? Znaczek recyklingu na opakowaniu papierowym informuje, że należy je wrzucać do niebieskiego kosza na odpady (pod warunkiem, że opakowanie nie jest brudne czy zatłuszczone). Zobacz: jak segregować odpady papierowe?

Znaki graficzne na opakowaniach i produktach żywnościowych

Piktogramy i oznakowanie recyklingu można również znaleźć na opakowaniach i produktach żywnościowych. Standardowym oznaczeniem towarów do recyklingu jest wspomniana Wstęga Möbiusa. Dodatkowo ekoznakowi mogą też towarzyszyć napisy typu: Recyclable oraz piktogram Dbaj o czystość – z postacią człowieka i koszem na odpady.

Na opakowaniach i produktach żywnościowych pojawiają się również inne ekoznaki, np.:

  • znak: nadający się do ponownego wykorzystania (to dwie strzałki, ułożone poziomo, zwrócone w dwóch przeciwstawnych kierunkach),
  • Wstęga Möbiusa z wartością wyrażoną w procentach – umieszczane na opakowaniach, pochodzących z recyklingu.

Odrębną kategorię znaków graficznych stanowią piktogramy spożywcze, oznaczające pochodzenie, jakość lub biodegradowalność produktów (biotworzywa – przeczytaj więcej). Nie należy ich jednak mylić z oznakowaniem towarów do recyklingu.

Przeczytaj również o upcyklingu i downcyklingu.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena