Jak prawidłowo segregować odpady papierowe?

Ograniczenie ilości odpadów jest jednym z największych wyzwań współczesnej cywilizacji. Każdego dnia tysiące ton zużytego papieru trafiają na składowiska i do punktów PSZOK. Niestety, jedynie część odpadów udaje się ponownie wykorzystać w procesach recyklingu. Ogromne straty surowców, takich jak papier czy tektura, wynikają w dużej mierze ze społecznej niewiedzy i braków w zakresie edukacji ekologicznej. Jak segregować odpady papierowe i dlaczego jest to tak ważne? Odpowiadamy.

Opublikowano: 24-04-2023

Jakie znaczenie ma segregacja odpadów papierowych?

Produkcja papieru generuje znaczące straty wody, drzew i energii elektrycznej. Zanim opakowania, kartki i kartony trafią na rynek, przechodzą długą drogę z fabryk do docelowych odbiorców. Globalny proces wytwarzania i dystrybucji nowego papieru pozostawia więc wysoki ślad węglowy. Jak ograniczyć zużycie tego surowca? Rozwiązaniem jest segregacja i recykling papieru. To działanie proekologiczne, dzięki któremu:

 • oszczędzamy naturalne, odnawialne i nieodnawialne zasoby planety (m.in. drzewa, wodę, a także ropę i gaz ziemny, potrzebne do ich przewozu i obróbki)
 • zmniejszamy ilość wysypisk śmieci, zatruwających gleby, powietrze i wody,
 • zyskujemy surowce wtórne, z których można produkować nowe partie papieru, kartony i opakowania,
 • ograniczamy ślad węglowy, związany z produkcją papieru.

Segregacja odpadów papierowych a prawo

Z pewnością nie należy postrzegać segregacji odpadów komunalnych papierowych jako wymysłu wąskiej grupy przedstawicieli środowisk proekologicznych. W dwudziestym pierwszym wieku segregacja surowców jest bowiem jedną z najskuteczniejszych strategii, dzięki której jesteśmy w stanie ochronić zasoby naturalne. Obowiązek selektywnej zbiórki papieru dotyczy wszystkich mieszkańców państw Unii Europejskiej.

W Polsce kwestia segregacji papieru pojawia się m.in. w następujących aktach prawa:

 • Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Ustawodawca nakłada na gminy m.in. obowiązek:

 • wprowadzenia selektywnej zbiórki śmieci,
 • utworzenia regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • stosowania ujednoliconego oznakowania i kolorów pojemników na odpady.

Jak wynika z postanowień gminnych regulaminów utrzymania czystości, zadaniem zarządców nieruchomości jest wyposażenie obiektów w oznakowane kontenery na odpady papierowe. Obowiązek segregacji tych odpadów dotyczy zaś wszystkich mieszkańców, a jego niedopełnienie coraz częściej kończy się karą grzywny.

Gdzie wrzucać odpady: papier i tekturę?

Od 1 lipca 2017 r. w Polsce obowiązuje tak zwany Jednolity System Segregacji Odpadów. Zgodnie z założeniami tego systemu pojemniki na odpady papierowe powinny być oznaczone kolorem niebieskim i opisane słowem: papier. Niektóre kosze na śmieci papierowe mają również dodatkowy, nieobowiązkowy piktogram w postaci Wstęgi Möbiusa (wstęga przypomina trzy strzałki, ułożone w trójkąt i skierowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Jakie odpady wrzucać do niebieskiego kontenera?

Co można wrzucać do niebieskich kontenerów z napisem: papier? Pojemnik służy do zbiórki odpadów, takich jak:

 • kartki biurowe,
 • książki, zeszyty,
 • reklamówki papierowe,
 • rozdrobniony papier z niszczarek,
 • opakowania papierowe lub tekturowe,
 • worki papierowe,
 • gazety,
 • foldery, ulotki.

Papier, który wrzucamy do pojemnika, powinien być czysty, suchy i zgnieciony w taki sposób, by zajmował możliwie najmniejszą powierzchnię wewnątrz kontenera.

Jak segregować odpady papierowe lakierowane i foliowane?

Bardzo dużą grupę odpadów stanowią obecnie odpady papierowe lakierowane, powlekane aluminium i foliowane. Są to m.in. kartony po sokach i mleku, foliowane ulotki, torby prezentowe itd. Gdzie je wyrzucać? Część opadów papierowych, pokrytych warstwą metaliczną, powinna trafić do pojemników na metale i plastik. Opakowania papierowo-plastikowe wyrzucamy wyłącznie do pojemników na odpady zmieszane (połączenie papieru i tworzywa sztucznego utrudnia recykling tego typu surowców).

Jakich śmieci papierowych nie wrzucać do niebieskich kontenerów?

Segregacja odpadów papierowych nie jest zadaniem łatwym i wiele osób wciąż popełnia błędy, wrzucając do niebieskiego pojemnika odpady, nienadające się do recyklingu. Są to m.in.:

 • opakowania zatłuszczone i brudne,
 • zużyte naczynia papierowe jednorazowe,
 • paragony,
 • worki po cemencie,
 • papiery woskowane.

Do pojemników na papier nie wolno też wrzucać pieluch, chusteczek higienicznych, tapet ani mokrych, kuchennych ręczników papierowych. Do ponownego przetworzenia nie nadają się także wszelkie materiały, w których występują sznurki, metalowe okucia i plastikowe detale.

Przeczytaj również: jak segregować śmieci w domu?


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena