Produkty PCC Greenline®

W obliczu wyzwań związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją, jednym z priorytetów Grupy PCC związanych z rozwojem portfolio produktowego jest budowanie oferty produktów wpisujących się w trend zielonej chemii. W dobie rosnącej świadomości i odpowiedzialności przemysłu za środowisko i zmiany klimatyczne, szczególny nacisk na „zieloną”, ekologiczną produkcję,  staje się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Grupa PCC uczestnicząc w zielonej transformacji światowego przemysłu chemicznego proponuje swoim klientom nowy segment produktów o nazwie PCC Greenline®.  Produkty te odpowiedzią na potrzeby wielu firm operujących w różnych branżach przemysłowych, gdzie Grupa PCC jest jednym z ogniw łańcucha dostaw.