PRODUK GREENLINE

Dalam menghadapi cabaran yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan mampan, salah satu keutamaan Kumpulan PCC dalam bidang memperluaskan portfolionya adalah untuk membangunkan rangkaian produk yang sepadan dengan aliran kimia hijau. Pada masa apabila industri semakin sedar dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan perubahan iklim, tumpuan khusus pada pengeluaran ‘hijau’ dan ekologi menjadi lebih penting berbanding sebelum ini. Mengambil bahagian dalam transformasi hijau industri kimia global, PCC Group menawarkan segmen produk baharu: PCC Greenline®. Produk ini memenuhi permintaan banyak syarikat yang beroperasi dalam pelbagai sektor perindustrian, di mana Kumpulan PCC merupakan salah satu pautan dalam rantaian bekalan.

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal