Nietestowany na zwierzętach

Produkty wytwarzane na instalacjach Grupy PCC nie są testowane na zwierzętach. Nowoczesne metody badawcze pozwalają ekspertom weryfikować właściwości produktów i potwierdzać ich działanie oraz jakość bez konieczności prowadzenia tego typu testów. Obecnie żadna firma na terenie Unii Europejskiej nie testuje kosmetyków ani surowców do ich produkcji na zwierzętach, ponieważ jest to niedozwolone. Grupa PCC sprzedaje swoje produkty również poza terytorium UE. W niektórych krajach nie obowiązuje zakaz testowania produktów na zwierzętach, a w innych regionach wręcz się tego wymaga. Grupa PCC oznaczając swoje produkty piktogramem „Nietestowany na zwierzętach” komunikuje odbiorcom podejście do kwestii wykorzystania zwierząt na potrzeby badań i testowania substancji chemicznych.