Netestované na zvieratách

Produkty vyrobené v zariadeniach, ktoré vlastní skupina PCC, nie sú testované na zvieratách. Moderné výskumné metódy umožňujú odborníkom overiť vlastnosti produktov a potvrdiť ich výkon a kvalitu bez potreby vykonávať tento typ testovania. V súčasnosti žiadna firma v Európskej únii netestuje kozmetiku ani suroviny na zvieratách, pretože to nie je povolené. Skupina PCC predáva svoje produkty aj mimo EÚ. V niektorých krajinách nie je testovanie na zvieratách zakázané a v iných regiónoch sa vyžaduje. Označením svojich produktov piktogramom „Netestované na zvieratách“ vyjadruje skupina PCC svoj prístup k využívaniu zvierat na účely výskumu a testovania chemických látok.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku