Addukt Kwasu Oleinowego

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Certyfikaty
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001

Addukt kwasu oleinowego jest produktem reakcji addycji oraz przegrupowania wiązań podwójnych kwasu oleinowego i bezwodnika maleinowego. Produkt charakteryzuje się formą skoncentrowaną o wysokiej zawartości substancji czynnej wynoszącej 99%. Ze względu na swoją hydrofobowość produkt nie rozpuszcza się w wodzie, jest jednak rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak metanol, chloroform i aceton.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

  • wysoka zawartość substancji czynnej,
  • możliwość dalszej modyfikacji chemicznej.

Zastosowanie:

  • galwanotechnika,
  • przemysł garbarski,
  • obróbka metalu.
Kategorie

Branże i aplikacje
Garbarstwo
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Surowce i półprodukty chemiczne
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Dodatki do procesów galwanicznych
Obróbka metali
Surowce i półprodukty chemiczne
Środki garbarskie

Budowa
Mieszaniny

Segment
Chloroalkalia, surowce i półprodukty

Nazwy alternatywne
Produkt reakcji kwasów tłuszczowych z bezwodnikiem maleinowym, Produkty reakcji kwasów tłuszczowych, C14-18 i C16-18-nienasyconych i amin tłuszczowych C14-18 i C16-18-nienas. z bezwodnikiem maleinowym.

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty