Nonylofenol

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Nonylofenol
Nonylofenol
Nonylofenol
Nonylofenol
Nonylofenol
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Certyfikaty
ISO 14001ISO 14001 ISO 9001ISO 9001 ISO 45001ISO 45001

Nonylofenol jest bezbarwną, lepką cieczą o charakterystycznym zapachu. Jest to mieszanina izomerów zawierająca głównie para-nonylofenol. Nonylofenol jest rozpuszczalny w alkoholach alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach alifatycznych. Bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie
  • surowiec do wytwarzania niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które mają zastosowanie przemysłowe;
  • surowiec wykorzystywany w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
  • stosowany do produkcji fosforanowych uniepalniaczy;
  • stosowany w przemyśle żywic epoksydowych, farb, lakierów, tuszy;
  • półprodukt do produkcji żywic formaldehydowych;
  • półprodukt do produkcji polioli, wykorzystywanych do wytwarzania pianek poliuretanowych;
  • surowiec do produkcji antyutleniaczy;
  • półprodukt do produkcji środków wykorzystywanych w obróbce metali.
Kategorie
Nazwy alternatywne
Nonylofenol, Nonylofenol, NP, 4-nonylofenol, p-nonylofenol, p-nonylofenol, para-nonylofenol, para-nonylofenol, nonilfenol, PNP, Para nonylofenol, 4- (7-metylooktylo) fenol, Monoalkilopnenol Cp, paranonylofenol, alkilofenol, alkilofenole, alkilowe pochodne fenolu, AP, APE

Producent: PCC Synteza S.A.

PCC Synteza S.A. produkuje wyroby na bazie fenolu. Są to produkty ciężkiej syntezy organicznej przeznaczone do dalszego przetwarzania w przemyśle chemicznym. Należą do nich m.in. surowce do produkcji dodatków uszlachetniających do paliw.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty