Nonylofenol

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Synteza S.A.
Nazwa chemiczna
Numer CAS
Nonylofenol
Nonylofenol
Nonylofenol
Nonylofenol
Nonylofenol
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży
Certyfikaty
ISO 14001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001

Nonylofenol jest bezbarwną, lepką cieczą o charakterystycznym zapachu. Jest to mieszanina izomerów zawierająca głównie para-nonylofenol. Nonylofenol jest rozpuszczalny w alkoholach alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach alifatycznych. Bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie
  • surowiec do wytwarzania niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które mają zastosowanie przemysłowe;
  • surowiec wykorzystywany w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
  • stosowany do produkcji fosforanowych uniepalniaczy;
  • stosowany w przemyśle żywic epoksydowych, farb, lakierów, tuszy;
  • półprodukt do produkcji żywic formaldehydowych;
  • półprodukt do produkcji polioli, wykorzystywanych do wytwarzania pianek poliuretanowych;
  • surowiec do produkcji antyutleniaczy;
  • półprodukt do produkcji środków wykorzystywanych w obróbce metali.
Kategorie

Branże i aplikacje
CASE / Elastomery, Kleje i spoiwa, Powłoki, Uszczelniacze
Czyszczenie i mycie przemysłowe
Detergenty
Farby i lakiery
Kleje
Przemysł budowlany / Budownictwo drogowe, Dodatki do betonu i zapraw, Kleje i spoiwa budowlane
Przemysł metalurgiczny / Czyszczenie, Obróbka
Przemysł wydobywczy / Wydobycie metali, Wydobycie ropy i gazu
Surowce i półprodukty chemiczne
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Przemysłowe oleje smarowe
Tusze drukarskie
Tworzywa sztuczne / Dodatki do tworzyw sztucznych
Wydobycie i produkcja ropy i gazu

Funkcja
Surowce i półprodukty chemiczne

Budowa
Alkilofenole

Segment
Chloroalkalia, surowce i półprodukty

Nazwy alternatywne
Nonylofenol, Nonylofenol, NP, 4-nonylofenol, p-nonylofenol, p-nonylofenol, para-nonylofenol, para-nonylofenol, nonilfenol, PNP, Para nonylofenol, 4- (7-metylooktylo) fenol, Monoalkilopnenol Cp, paranonylofenol, alkilofenol, alkilofenole, alkilowe pochodne fenolu, AP, APE

Producent: PCC Synteza S.A.

PCC Synteza S.A. produkuje wyroby na bazie fenolu. Są to produkty ciężkiej syntezy organicznej przeznaczone do dalszego przetwarzania w przemyśle chemicznym. Należą do nich m.in. surowce do produkcji dodatków uszlachetniających do paliw.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty