Katalog produktów

Alkilofenole

Wyszukaj produkty
Branże i aplikacje
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Funkcja
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Budowa Alkilofenole
Wybrane: 1
Wyczyść Zapisz
Segment
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Producent
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Zmień kryteria
1 - 5 z 5 produktów

ALKILOFENOLE - budowa i otrzymywanie

Alkilofenole to grupa związków będących pochodnymi fenolu, w którym jeden lub kilka atomów wodoru w pierścieniu aromatycznym został zastąpiony grupą alkilową. W przemyśle reakcja syntezy tej grupy związków prowadzona jest w fazie ciekłej wobec żywicy jonowymiennej jako katalizatora. Produktami reakcji są głównie izomer para, posiadający grupę alkilową w pozycji para w stosunku do grupy hydroksylowej, oraz w małej ilości izomer orto. W reakcji syntezy powstają również produkty uboczne, głównie dialkilofenole oraz niewielkie ilości niższych i wyższych alkilofenoli.