Alkilofenole

Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.
Wybrane produkty
Dodecylofenol (Nr CAS: 121158-58-5)
Dodecylofenol to gęsta, lepka ciecz o lekko żółtym zabarwieniu i charakterystycznym...
Budowa
Alkilofenole
Dodecylofenol 100 (Nr CAS: 121158-58-5)
Dodecylofenol 100 to gęsta, lepka ciecz o lekko żółtym zabarwieniu i charakterystycznym...
Budowa
Alkilofenole
Dwunonylofenol (Nr CAS: 84852-14-2)
Dwunonylofenol to gęsta, lepka ciecz o barwie od żółtej do brązowej i o specyficznym...
Budowa
Alkilofenole
Nonylofenol (Nr CAS: 84852-15-3)
Nonylofenol jest bezbarwną, lepką cieczą o charakterystycznym fenolowym zapachu....
Budowa
Alkilofenole
Nonylofenol LV (Nr CAS: 84852-15-3)
Nonylofenol LV jest bezbarwną, lepką cieczą o charakterystycznym zapachu. Jest to...
Budowa
Alkilofenole
Petrotex DF30 (Nr CAS: 53040-75-8)
Petrotex DF30 to lekko żółta, oleista ciecz wykorzystywana jako składnik pakietu...
Budowa
Alkilofenole
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie

Budowa i otrzymywanie alkilofenoli

Alkilofenole to grupa związków będących pochodnymi fenolu, w którym jeden lub kilka atomów wodoru w pierścieniu aromatycznym został zastąpiony grupą alkilową. W przemyśle reakcja syntezy tej grupy związków prowadzona jest w fazie ciekłej wobec żywicy jonowymiennej jako katalizatora. Produktami reakcji są głównie izomer para, posiadający grupę alkilową w pozycji para w stosunku do grupy hydroksylowej, oraz w małej ilości izomer orto. W reakcji syntezy powstają również produkty uboczne, głównie dialkilofenole oraz niewielkie ilości niższych i wyższych alkilofenoli.