Ürün katalogu

alkilfenoller

Ürün ara
Pazarlar ve uygulamalar
0 seçildi
Açık Kayıt etmek
fonksiyon
0 seçildi
Açık Kayıt etmek
Kompozisyon alkilfenoller
1 seçildi
Açık Kayıt etmek
bölüm
0 seçildi
Açık Kayıt etmek
Üretici firma
0 seçildi
Açık Kayıt etmek
Ölçütleri değiştirin
1 - 5 ürününden 5

ALKİLFENOLS – yapı ve üretim

Alkilfenoller, aromatik halkadaki bir veya daha fazla hidrojen atomunun bir alkil grubu ile ikame edildiği fenolden türetilen bir bileşikler grubudur. Endüstride, bu gruptan bileşikler, katalizör görevi gören bir iyon değişim reçinesi varlığında sıvı fazda sentezlenir. Reaksiyon ürünleri esas olarak, hidroksil grubuna göre para pozisyonunda bir alkil grubuna sahip olan para izomeri ve az miktarda orto izomeridir. Yan ürünler de sentez reaksiyonu sırasında oluşur, özellikle dialkilfenoller ve az miktarda düşük ve yüksek alkilfenoller.

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç