Produktkatalog

Alkylfenoler

Sök efter produkter
Marknader och applikationer
0 har valts
Klar Spara
Fungera
0 har valts
Klar Spara
Sammansättning Alkylfenoler
1 har valts
Klar Spara
Segmentet
0 har valts
Klar Spara
Tillverkare
0 har valts
Klar Spara
Ändra kriterierna
1 - 5 av 5 produkter

ALKYLFENOLER – struktur och produktion

Alkylfenoler är en grupp föreningar som härrör från fenol, i vilka en eller flera väteatomer i den aromatiska ringen är substituerade med en alkylgrupp. Inom industrin syntetiseras föreningar från denna grupp i flytande fas i närvaro av ett jonbytarharts som fungerar som katalysator. Reaktionsprodukterna är huvudsakligen para -isomeren, som har en alkylgrupp i para-positionen, i förhållande till hydroxylgruppen, och små mängder av orto- isomeren. Biprodukter bildas också under syntesreaktionen, främst dialkylfenoler och små mängder lägre och högre alkylfenoler.

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan