Nonylofenol LV (4-Nonylphenol)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Nonylofenol LV  (4-Nonylphenol)
Nonylofenol LV  (4-Nonylphenol)
Nonylofenol LV  (4-Nonylphenol)
Nonylofenol LV  (4-Nonylphenol)
Nonylofenol LV  (4-Nonylphenol)
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Certyfikaty
ISO 14001ISO 14001 ISO 9001ISO 9001 ISO 45001ISO 45001

Nonylofenol LV jest bezbarwną, lepką cieczą o charakterystycznym zapachu. Jest to mieszanina izomerów zawierająca głównie para-nonylofenol. Nonylofenol LV charakteryzuje się obniżoną lepkością 1500-1800 mPa*s w 25°C, w porównaniu do standardowej jakości nonylofenolu. Nonylofenol LV jest rozpuszczalny w alkoholach alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach alifatycznych. Bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie
 • surowiec do wytwarzania niejonowych środków powierzchniowo czynnych, które mają zastosowanie przemysłowe;
 • surowiec wykorzystywany w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
 • stosowany do produkcji fosforanowych uniepalniaczy;
 • stosowany w przemyśle żywic epoksydowych, farb, lakierów, tuszy;
 • półprodukt do produkcji żywic formaldehydowych;
 • półprodukt do produkcji polioli, wykorzystywanych do wytwarzania pianek poliuretanowych;
 • surowiec do produkcji antyutleniaczy;
 • półprodukt do produkcji środków wykorzystywanych w obróbce metali.
Kategorie
Nazwy alternatywne
Nonylofenol, Niska lepkość nonylofenolu, nonylofenol, NP, 4-nonylofenol, p-nonylofenol, p-nonylofenol, para-nonylofenol, para-nonylofenol, nonilfenol, PNP, Para nonylofenol, 4- (7-metylooktylo) fenol, Monoalkilopnenol Cp, paranonylofenol, alkilofenol, alkilofenole, alkilowe pochodne fenolu, AP, APE.

Producent: PCC Synteza S.A.

PCC Synteza S.A. produkuje wyroby na bazie fenolu. Są to produkty ciężkiej syntezy organicznej przeznaczone do dalszego przetwarzania w przemyśle chemicznym. Należą do nich m.in. surowce do produkcji dodatków uszlachetniających do paliw.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty