PRODUKT 100% BIODEGRADOWALNY

Znakiem „Produkt 100% biodegradowalny” opisujemy produkty z oferty Grupy PCC, które w czasie 28 dni ulegają całkowitemu rozkładowi biologicznemu w warunkach tlenowych (dotyczy biodegradacji środków powierzchniowo czynnych mierzonej określonymi metodami).  Biodegradowalność to zdolność materiałów do rozpadu w wyniku aktywności biologicznej, a w szczególności działań mikroorganizmów oraz czynników abiotycznych takich jak tlen, promieniowanie UV czy temperatura. Proces polega na rozpadzie bardziej skomplikowanych struktur na mniej złożone substancje, które w końcu stają się elementem gleby, środowiska wodnego  lub atmosfery ziemskiej. Biodegradacja jest procesem bardzo powszechnym. Przebiega we wszystkich biocenozach. Zamyka cykle biogeochemiczne większości pierwiastków chemicznych poprzez doprowadzenie związków do form przyswajalnych przez rośliny. O ile biodegradacja związków występujących naturalnie przebiega bardzo szybko, o tyle rozkład substancji sztucznych, wytworzonych przez człowieka, może trwać nawet do kilku tysięcy lat.

Brak wyników do wyświetlenia
0 - 0 z 0 produktów