NA BAZIE SKŁADNIKÓW NATURALNYCH

Wzrastająca świadomość ekologiczna zarówno producentów jak i  konsumentów powoduje, że  wybierają oni produkty prawdziwie ekologiczne, opatrzone certyfikatami potwierdzającymi ich naturalny skład.  Z punktu widzenia odbiorców, istotna jest bardzo wyraźna tendencja do unikania produktów zawierających w swoim składzie substancje, które w dłuższym okresie mogą szkodliwie oddziaływać na  zdrowie ludzi i kondycję środowiska naturalnego. Grupa PCC podążając za trendami rynkowymi, wprowadziła do oferty szereg wyrobów gotowych oraz surowców chemicznych, których skład został oparty na bazie surowców pochodzenia naturalnego. Są to wysokiej jakości, skuteczne i wydajne  produkty, w których opisie widnieje znak „na bazie składników naturalnych”.