NA ZÁKLADE PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK

Zvyšujúce sa ekologické povedomie výrobcov aj spotrebiteľov vedie k tomu, že si vyberajú skutočne ekologické produkty, ktoré majú certifikáty potvrdzujúce ich prírodné zloženie. Z pohľadu príjemcov je veľmi zreteľná tendencia vyhýbať sa výrobkom obsahujúcim vo svojom zložení látky, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na ľudské zdravie a zdravie životného prostredia počas dlhšieho časového obdobia. V nadväznosti na trendy na trhu predstavila skupina PCC množstvo hotových výrobkov a chemických surovín, ktorých zloženie bolo založené na surovinách prírodného pôvodu. Ide o vysokokvalitné, účinné a účinné produkty, pri ktorých je v popise označenie „založené na prírodných zložkách“.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku