Nowość

Portal Produktowy Grupy PCC liczy setki wyróżniających się chemikaliów, które dedykowane są bardzo różnym zastosowaniom. Piktogramem „Nowość” są oznaczone te wyroby, które zostały włączone do portfolio produktowego jako nowe propozycje. Ciągłe wdrażanie nowych technologii oraz implementacja zmian w funkcjonujących procesach, pozwala ekspertom Grupy PCC wprowadzać na rynek nowości dla różnych branż przemysłowych. Dotyczy to nie tyko chemikaliów i wyrobów gotowych stworzonych z myślą o współczesnych trendach w przemyśle, ale również surowców i dodatków chemicznych poddawanych modyfikacjom pod względem składu i parametrów fizykochemicznych.