Kosher Pareve

Produkt „pareve” jest to inaczej produkt neutralny. Certyfikat „Kosher Pareve” świadczy o tym, że produkty nim objęte wytworzone zostały z naturalnie koszernych składników, ale także składników certyfikowanych jako koszerne, które nie są mięsem lub też nabiałem i nie zostały wytworzone z surowców na ich bazie. W odniesieniu do procesów produkcyjnych oznaczenie „Kosher Pareve” zaświadcza, że dany wyrób został wytworzony na linii przeznaczonej specjalnie dla koszernych produktów pareve lub też linia produkcyjna była odpowiednio koszerowana zanim rozpoczęto na niej produkcję. Wszystkie produkty Grupy PCC spełniające wymagania „Kosher Pareve” zostały oznaczone specjalnym piktogramem, aby ułatwić odbiorcom znalezienie oferty spełniającej oczekiwania w zakresie koszerności.