Innowacja

Piktogram „Innowacja” reprezentuje grupę nowych surowców, dodatków i formulacji chemicznych z oferty Grupy PCC, które powstały dzięki nowoczesnym technologiom, lub posiadają unikalne, innowacyjne cechy i właściwości. Wyroby te są projektowane i wdrażane w oparciu o trendy rynkowe, ale też indywidualne potrzeby klientów reprezentujących różne branże przemysłowe.