Produkt biobójczy

Piktogramem „Produkt biobójczy” oznaczona jest grupa wyrobów Grupy PCC występujących w postaci substancji czynnych lub preparatów, które zawierają co najmniej jedną substancję aktywną. Produkty te przeznaczone są do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, kontrolowania i zapobiegania działaniu organizmów szkodliwych, przez działanie chemiczne lub biologiczne. Produkty biobójcze w ofercie Grupy PCC przeszły szereg badań potwierdzających ich skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania.

1 - 7 z 7 produktów