แคตตาล็อกสินค้า

Polyether โพลิออล

ค้นหาสินค้า
ตลาดและแอพพลิเคชั่น
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
การทำงาน
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
องค์ประกอบ Polyether โพลิออล
เลือก 1 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เซ็กเมนต์
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
ผู้ผลิต
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เปลี่ยนเกณฑ์
1 - 20 ของ 112 ผลิตภัณฑ์ แสดงสินค้าทั้งหมด รายการในหน้า: 20 40 60

โพลิออลโพลิออล - สารประกอบใดที่เรียกว่าโพลิออล

โพลิออลเป็นสารประกอบสายยาวที่มีโครงสร้างพอลิเมอร์ที่ลงท้ายด้วยหมู่ไฮดรอกซิลอย่างน้อยสองหมู่ ขึ้นอยู่กับจำนวนของหมู่ OH ในโมเลกุล พวกมันถูกเรียกว่าไดออล (2 หมู่ไฮดรอกซิล), ไตรโอล (หมู่ 3 -OH), เทโทรลส์ ฯลฯ สารประกอบกลุ่มนี้รวมถึงโพลิออลพอลิอีเทอร์ เรียกอีกอย่างว่าโพลิอีเทอรอลและโพลิออลโพลีเอสเตอร์ .

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม