หมายเลข CAS 25322-68-3

ชื่อทางเคมี

โพลีเอทิลีนไกลคอล

แค็ตตาล็อก PCC Group มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Polyethylene Glycol

โดยมีหมายเลข CAS ต่อไปนี้: 25322-68-3

สูตรโครงสร้าง

สูตรโครงสร้าง 25322-68-3
ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข CAS 25322-68-3 ในข้อเสนอของ PCC Group
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม