การผลิตที่ปราศจากของเสีย

เครื่องหมาย " การผลิตที่ปราศจากขยะ " ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการแก้ปัญหาทางเทคนิคและองค์กร ซึ่งทำให้สามารถกำจัดหรือลดปริมาณของเสียที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมาก หรือใช้ของเสียเป็น ส่วนสำคัญของกระบวนการผลิต เป้าหมายหลักของการผลิตขยะเป็นศูนย์คือการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะที่เป็นอันตราย และการใช้พลังงานและวัตถุดิบอย่างมีเหตุผล ซึ่งก็มีแง่มุมทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

1 - 3 ของ 3 ผลิตภัณฑ์
หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม