ปราศจาก TSE/BSE

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ "ปราศจาก TSE/BSE" คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ได้รับการทดสอบสำหรับจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เช่น ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบจากฟองน้ำชนิดสปองจิฟอร์ม (TSE) และโรคไข้สมองอักเสบจากสปองจิฟอร์มจากวัว (BSE) ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบจากพอร์ตโฟลิโอของกลุ่ม PCC ที่มีสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์นี้ได้รับการทดสอบทางจุลชีววิทยาอย่างเข้มงวด และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม