แคตตาล็อกสินค้า

น้ำยาขจัดตะกรัน

ค้นหาสินค้า
ตลาดและแอพพลิเคชั่น
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
การทำงาน น้ำยาขจัดตะกรัน
เลือก 1 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
องค์ประกอบ
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เซ็กเมนต์
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
ผู้ผลิต
เลือก 0 แล้ว
ชัดเจน บันทึก
เปลี่ยนเกณฑ์
          
          
        
1 - 17 ของ 17 ผลิตภัณฑ์

ตัวขจัดคราบตะกรัน

สารขจัดคราบตะกรันเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีหน้าที่หลักในการละลายและขจัดตะกรัน คำว่า ‘สเกล’ หมายถึงเกลือที่ตกผลึกซึ่งละลายได้ไม่ดีในน้ำ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต ในการกำจัดมันต้องใช้ตัว ขจัดคราบตะกรัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่เป็นกรดที่ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตที่ก่อตัวเป็นตะกรัน ปฏิกิริยาเหล่านี้ผลิตเกลือที่ละลายน้ำได้และคาร์บอนไดออกไซด์

หน้านี้ได้รับการแปลด้วยเครื่องแล้ว เปิดหน้าเดิม