Karbon ayak izi nedir ve nasıl azaltabiliriz?

Karbon ayak izi, bireysel insanların, faaliyetlerin veya işletmelerin Dünya atmosferinin kalitesini nasıl etkilediğini tanımlayan bir kavramdır. Bir bireyin veya bir grubun ekolojik sorumluluğunu belirli sayılarla ifade eder ve iyiye veya kötüye giden değişiklikleri izlemeyi mümkün kılar. İkincisinden daha fazlasına sahip olmak için ne yapabiliriz?

Yayınlanan: 27-04-2022

Karbon ayak izi nedir?

1990’larda, insanların neden olduğu ekolojik ayak izi ve faaliyetleri hakkında bir tartışma vardı. Konsept, belirli bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak için gereken arazinin büyüklüğünü tanımlamak için kullanıldı. Gıda üretimi için gerekli su, hammadde ve ekilebilir arazi tüketimi de dikkate alındı. Karbon ayak izi kavramı ancak 2004 yılında İngiliz yakıt şirketi BP’nin sosyal kampanyasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Fikir basitti – bireyleri doğal çevre üzerindeki etkilerinin ölçeğinden haberdar etmek. Petrol devi, toplumu kirliliğin yalnızca endüstriye yüklenemeyeceği konusunda bilinçlendirmek için özel bir hesap makinesi oluşturdu. Konsept verimli toprağa düştü. Günümüzde karbon ayak izi, uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan resmi bir ekolojik kavramdır. Belirli bir varlık veya faaliyet tarafından kaç kilogram sera gazı üretildiğini rakamlarla ifade eder. Hesaplamalara genellikle karbondioksit, metan, azot oksit ve diğer zararlı gazların emisyonları dahil edilir. Sonuç, sözdeCO2 eşdeğeri şeklinde sunulur.

Karbon ayak izi nasıl hesaplanır?

Karbon ayak izini hesaplamanın birkaç yöntemi vardır. Bazıları kesinlikle sektöre özeldir ve belirli bir endüstri dalının karakterini yansıtır. En evrensel ve en yaygın kullanılan ikisi, İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından geliştirilen PAS 2050 ve uluslararası standart ISO 14067:2013’tür. Polonya’da ilki daha sık kullanılır. Belirli ürün ve hizmetler için emisyon seviyesini tanımlar. Karbon ayak izini hesaplamanın kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini fark etmeye değer. Örneğin, tek bir uçak uçuşunun ekolojik balastını değerlendirmek, yalnızca yakılan yakıtı değil, aynı zamanda makinenin üretimi ve bakımı, yakıt çıkarma ve arıtma ile ilgili emisyonların yanı sıra tüm havaalanı altyapısını da hesaba katar. Ticari ürünler için hesaplama, ham maddenin çıkarılmasından bertarafına kadar tüm yaşam döngüsünü içerir. Sanayide karbon ayak izi analizi, konusunda uzman danışmanlık şirketleri tarafından yapılmaktadır. Hane halkı ise BM tarafından görevlendirilen özel bir çevrimiçi hesap makinesini kullanabilir. Diğerlerinin yanı sıra, enerji tüketimini, geri dönüşüm seviyesini, diyeti ve hane halkı tarafından kullanılan ulaşım araçlarını dikkate alır.

Karbon ayak izi hesaplamanın amacı nedir?

Denizlerin ve okyanusların kirlenmesinden toprak erozyonuna kadar doğal çevre üzerinde olumsuz etkisi olan birçok faktör vardır. Sera gazı emisyonları, elbette sorumluluk ve suçlamanın tam resmini vermeyen, yıkıcı insan faaliyetinin yalnızca bir parçasıdır. Ancak çevreciler, karbon ayak izinin yerel ve küresel ölçekte stratejiyi izlemek ve planlamak için önemli bir araç olduğunu savunuyorlar. Yakılan yakıtlar, hayvancılık, suni gübre kullanımı, ormanların yakılması sonucu ortaya çıkan gazlar sadece soluduğumuz havanın kalitesini bozmaz. Atmosferdeki varlıkları da sıcaklık artışına ve dolayısıyla iklim değişikliğine yol açar. Sonuçları, örneğin yükselen deniz seviyeleri, doğal yangınlar ve yıkıcı kuraklıklar dahil olmak üzere şiddetli olabilir. Karbon ayak izi çoğunlukla iklim değişikliğini ifade eder. Gelecek nesiller için en büyük zorluklardan biri olması muhtemeldir. Her yıl atmosfere salınan tonlarca CO2’nin hesaplanması, en büyük emisyon kaynaklarının belirlenmesine hizmet eder. Birçok analiz, paradoksal olarak hanelerin bu gruba ait olduğunu gösteriyor! Karbon ayak izi konusunda toplumu bilinçlendirmek, alışkanlıkları, satın alma kararlarını ve yaşam tarzlarını değiştirmeyi amaçlıyor. Artan sayıda vatandaş, doğal çevrenin iyileştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmak istiyor. Hangi süreçlerin atmosfere en ağır yükü getirdiğini bilmek önemli bir argüman ve motivasyon olabilir. Şirketlerin faaliyetleri veya belirli projelerin uygulanması için karbon ayak izinin hesaplanması da ortak finansman, işbirliği veya destek kararlarında giderek daha önemli bir kriter haline geliyor. Birçok işletme, rekabet güçlerini artırmayı umarak üretilen CO2’yi hesaplamaya heveslidir. Sosyal sorumluluk, çevreye saygı gibi kavramlar günümüz dünyasında popülerlik kazanıyor!

Bireyler karbon ayak izlerini nasıl azaltabilir?

Dünyada yaklaşık 8 milyar insanla, bir bireyin sıradan seçimlerinin doğal çevrenin durumu üzerinde büyük bir etkisi olduğu ortaya çıkıyor. Her hanenin karbon ayak izini azaltmak, Dünya’daki hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir. Aynı zamanda, olumsuz iklim değişikliğinin en azından bir kısmını durdurmak gerçekçi olacaktır. Karbon ayak izinizi azaltmak için temel yönergeler şunları içerir:

  • konut binalarının termomodernizasyonu;
  • enerji tasarruflu cihazların ve ampullerin seçilmesi;
  • ışıkları ve kullanılmayan elektrikli cihazları kapatmak;
  • çöplerin ayrılması ve yeniden kullanılabilir ambalajların seçilmesi;
  • banyo yaparken, bulaşık yıkarken vb. su tasarrufu;
  • içerideki sıcaklığın en az 1°C düşürülmesi;
  • bisiklet veya toplu taşıma ile şehirde dolaşmak;
  • trenle daha uzun yolculuklar yapmak.

Ayrıca, diyet kararları da çok önemlidir. Yerel ve mevsimlik ürünlerin tercih edilmesi ve diyette et miktarının azaltılması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Satın alımları gerçek ihtiyaçlara göre ayarlamak da önemlidir – her yıl çok fazla yiyecek israf edilir. Bireyin karbon ayak izini azaltmak, aynı zamanda ikinci el giysiler kullanmak ve çevre dostu tekstil markalarını seçmek demektir. Kağıt tüketimini azaltmak ve geri dönüştürülmüş kağıt veya karton kullanmak da önemlidir. Genel olarak, bir ürün ne kadar uzun süre kullanılırsa çevre için o kadar iyidir. Ekolojik yaşam tarzının giderek daha fazla destekçisi var. Dünyadaki sera gazı miktarını azaltmak için biraz daha zor ve bilinçli seçimler yapmaya hazırlar. Bu nedenle, insanlığın Dünya üzerindeki karbon ayak izini azaltma şansı gerçekten artıyor.


Yorumlar
Tartışmaya katılın
Yorum yok
Bilginin yararlılığını değerlendirin
- (Yok)
Sizin dereceniz

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç