Co je uhlíková stopa a jak ji můžeme snížit?

Uhlíková stopa je pojem, který definuje, jak jednotliví lidé, činnosti nebo podniky ovlivňují kvalitu zemské atmosféry. Vyjadřuje ekologickou odpovědnost jednotlivce nebo skupiny pomocí konkrétních čísel a umožňuje sledovat změny k horšímu i k lepšímu. Co můžeme udělat pro to, abychom toho druhého měli více?

Publikováno: 27-04-2022

Co je uhlíková stopa?

Už v 90. letech se diskutovalo o ekologické stopě způsobené člověkem a jeho činností. Tento koncept byl použit k definování velikosti pozemku potřebného k naplnění potřeb konkrétní komunity. Zohledněna byla i spotřeba vody, surovin i orné půdy nutné pro výrobu potravin. Koncept uhlíkové stopy se objevil až v roce 2004 jako výsledek sociální kampaně britské palivové společnosti BP. Myšlenka byla jednoduchá – upozornit jednotlivce na rozsah jejich dopadu na přírodní prostředí. Ropný gigant vytvořil speciální kalkulačku, aby si společnost uvědomila, že za znečištění nemůže pouze průmysl. Koncept padl na úrodnou půdu. Dnes je uhlíková stopa oficiálním ekologickým konceptem uznávaným mezinárodními organizacemi. V číslech vyjadřuje, kolik kilogramů skleníkových plynů vyprodukuje daný subjekt nebo činnost. Obvykle jsou do výpočtů zahrnuty emise oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného a dalších škodlivých plynů. Výsledek je prezentován ve formě tzv. CO 2 ekvivalentu.

Jak se počítá uhlíková stopa?

Existuje několik metod výpočtu uhlíkové stopy. Některé jsou striktně oborově specifické a odrážejí charakter daného průmyslového odvětví. Dva nejuniverzálnější a nejpoužívanější jsou PAS 2050, vyvinutý British Standards Institute, a mezinárodní norma ISO 14067:2013. V Polsku se častěji používá první. Definuje úroveň emisí pro konkrétní produkty a služby. Stojí za to si uvědomit, že výpočet uhlíkové stopy vyžaduje komplexní přístup. Například při posuzování ekologické zátěže jednoho letu letadla se zohledňuje nejen spálené palivo, ale také emise související s výrobou a údržbou stroje, těžbou a rafinací paliva a také s celou infrastrukturou letiště. U komerčních produktů zahrnuje výpočet jejich celý životní cyklus – od těžby suroviny až po likvidaci. Analýzu uhlíkové stopy v průmyslu provádějí specializované poradenské společnosti. Domácnosti zase mohou využít speciální online kalkulačku, kterou si objednala OSN. Zohledňuje mimo jiné spotřebu energie, úroveň recyklace , stravu a dopravní prostředky používané členy domácnosti.

Jaký je účel výpočtu uhlíkové stopy?

Existuje mnoho faktorů, které mají negativní vliv na přírodní prostředí – od znečištění moří a oceánů až po erozi půdy. Emise skleníkových plynů jsou pouze součástí destruktivní lidské činnosti, což samozřejmě nedává úplný obraz odpovědnosti a viny. Ekologové však tvrdí, že uhlíková stopa je důležitým nástrojem pro monitorování a plánování strategie v místním i globálním měřítku. Plyny uvolňované v důsledku spalování paliv, chovu dobytka, používání umělých hnojiv a vypalování lesů nezhoršují pouze kvalitu vzduchu, který dýcháme. Jejich přítomnost v atmosféře také vede ke zvýšení teploty, a tím ke změně klimatu. Jejich důsledky mohou být drastické, včetně mimo jiné stoupající hladiny moří, přírodních požárů a ničivých such. Uhlíková stopa se týká především změny klimatu. Pravděpodobně to bude jedna z největších výzev pro budoucí generace. Výpočet tun CO 2 ročně vypuštěných do atmosféry slouží k identifikaci největších zdrojů emisí. Mnohé analýzy ukazují, že do této skupiny paradoxně patří i domácnosti! Zvyšování povědomí veřejnosti o uhlíkové stopě je zaměřeno na změnu návyků, nákupních rozhodnutí a životního stylu. Stále větší počet občanů chce aktivně přispívat ke zlepšování přírodního prostředí. Vědět, které procesy nejvíce zatěžují atmosféru, může být důležitým argumentem a motivací. Výpočet uhlíkové stopy pro činnost firem nebo realizaci konkrétních projektů je také stále častěji důležitým kritériem při rozhodování o spolufinancování, spolupráci či podpoře. Mnoho podniků dychtí po výpočtu vyprodukovaného CO 2 v naději, že zlepší svou konkurenceschopnost. Pojmy jako společenská odpovědnost a respekt k životnímu prostředí získávají v dnešním světě na oblibě!

Jak mohou jednotlivci snížit svou uhlíkovou stopu?

S téměř 8 miliardami lidí na světě se ukázalo, že prozaická rozhodnutí jednotlivce mají velký dopad na stav přírodního prostředí. Snížení uhlíkové stopy každé domácnosti by mohlo výrazně zlepšit kvalitu ovzduší na Zemi. Zároveň by se stalo reálné zastavit alespoň část negativních klimatických změn. Mezi základní pokyny pro snížení vaší uhlíkové stopy patří:

  • termomodernizace obytných budov;
  • výběr energeticky účinných zařízení a žárovek;
  • zhasínání světel a nepoužívaných elektrických zařízení;
  • třídění odpadu a výběr opakovaně použitelných obalů;
  • úspora vody při koupání, mytí nádobí apod.;
  • snížení vnitřní teploty alespoň o 1°C;
  • pohyb po městě na kole nebo MHD;
  • delší cesty vlakem.

Kromě toho jsou velmi důležitá i dietní rozhodnutí. Výběr místních a sezónních produktů a snížení množství masa ve stravě pomůže snížit emise skleníkových plynů. Je také nezbytné přizpůsobit nákupy skutečným potřebám – každý rok se vyplýtvá příliš mnoho potravin. Snížení uhlíkové stopy jednotlivce znamená také používání oblečení z druhé ruky a výběr ekologických textilních značek. Důležité je také snížení spotřeby papíru a používání recyklovaných listů nebo kartonu. Obecně platí, že čím déle se výrobek používá, tím je šetrnější k životnímu prostředí. Ekologický životní styl má stále více příznivců. Jsou připraveni učinit trochu obtížnější a promyšlená rozhodnutí, jak snížit množství skleníkových plynů kolem Země. Šance na snížení uhlíkové stopy lidstva na Zemi proto skutečně rostou.


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku