Smáčedla v listových hnojivech

Rostoucí populace na zemi, zlepšování kvality života a pokrok civilizace mají za následek zvýšenou poptávku po produktech rostlinného původu. Nepřetržité hospodaření a zintenzivnění ekonomiky vedly k situaci, kdy půdě chybí živiny potřebné pro správný vývoj rostlin. Pro zajištění vysokých výnosů a udržení úrodnosti půd je nutné hnojení. Jaké vlastnosti mají hnojiva a jaké je jejich složení? Více se o tom dozvíte v článku níže.

Publikováno: 4-07-2022

O čem je hnojení?

Hlavním cílem procesu hnojení je doplnění živin v půdě, protože jsou nezbytné pro život rostlin a byly vyčerpány v důsledku robustní ekonomiky. Budoucnost zemědělství závisí na udržitelném hnojení, které je přizpůsobeno vlastnostem půdy a nutričním potřebám plodin (přečtěte si více o agrochemikáliích ). Použité dávky hnojiva jsou optimalizovány tak, aby se zabránilo degradaci životního prostředí vyčerpáním, pokud jsou podávané dávky příliš nízké, nebo kontaminaci, pokud množství hnojiva výrazně převyšuje potřeby rostlin.

Rozdělení hnojiv používaných v zemědělství

Hnojiva používaná v zemědělství lze rozdělit do následujících skupin:

  • organická hnojiva,
  • nekonvenční hnojiva,
  • vápenná a vápenná a hořčíková hnojiva,
  • minerální hnojiva.

Každá skupina vykazuje společné kvalitativní charakteristiky, které jsou určeny původem. S přihlédnutím k chemickému složení minerálních hnojiv lze také rozlišit podskupiny dusíkatých, fosforečných, sírových, draselných, hořčíkových, mikroživinových a víceprvkových hnojiv. Podle uvedených fyzikálních vlastností se hnojiva dělí na krystalická, prašná a granulovaná, pevná a kapalná. Hnojiva lze rozdělit podle způsobu aplikace na přípravky aplikované do půdy a na listová hnojiva.

Produkty zvyšující úrodu a zlepšovače půdy

Pro zvýšení účinnosti hnojení, stravitelnosti živin rostlinami a množství makroprvků a mikroživin v půdě se kromě hnojiv a přípravků na ochranu rostlin používají přípravky na podporu úrody a půdní přídavky. Smáčedla tvoří jednu z nejoblíbenějších skupin přísad do hnojiv. Tyto produkty se používají v listových hnojivech. Jsou složeny z účinných látek a pomocných látek – povrchově aktivních látek . V závislosti na typu povrchově aktivních látek používaných jako přísady do listových hnojiv se rozlišuje řada různých mechanismů účinku. Některé skupiny povrchově aktivních látek zvyšují smáčivost povrchu listů, zatímco jiné zvyšují přilnavost kapiček hnojivého roztoku k listům a prodlužují dobu odpařování. Přidání povrchově aktivní látky do pracovního roztoku hnojiva zlepšuje pohyblivost obsažených iontů. Díky tomu jsou makroživiny a mikroživiny pro rostlinu biologicky dostupnější. Portfolio PCC Exol zahrnuje následující smáčedla používaná jako přísady do hnojiv: EXOwet L5, EXOwet T7, EXOwet D7 a EXOwet A7W . Všechny tyto produkty jsou v tekuté formě a jsou snadno biologicky odbouratelné a bezpečné pro vodní prostředí.

Udržitelné hnojení

Udržování vysokých výnosů a zabránění vyčerpání živin v půdě je primárním cílem udržitelného hnojení. Používání inovativních hnojivých produktů obohacených o látky zlepšující jejich vlastnosti přispívá k dosažení cílů v rámci tohoto konceptu. Přítomnost povrchově aktivních látek v hnojivech podporuje smáčivost povrchu listů a usnadňuje distribuci a pronikání hnojivého produktu do listu, čímž se zvyšuje účinnost hnojení. Zvýšená stravitelnost živin v rostlinách snižuje spotřebu pracovního roztoku, což přímo snižuje náklady spojené s hnojením na list a snižuje negativní dopad na životní prostředí. Joanna Tatoń Produktová a obchodní manažerka PCC Exol SA


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku