Persoonlijke beschermingsmiddelen: definitie, toepassingen en typen

Bij het uitvoeren van verschillende professionele taken dienen we te beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een van de belangrijkste voorwaarden om de arboregels in een onderneming te handhaven. In dit artikel geven we antwoord op de volgende vragen: wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen, waarom zijn ze belangrijk en waaruit bestaan ze?

Gepubliceerd: 5-12-2022

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden al jaren gebruikt bij grote en kleine ondernemingen, maar ook in andere arbeidsondernemingen. De definitie ervan is opgenomen in het besluit van de minister van Arbeid en Sociaal Beleid van 26 september 1997 betreffende de algemene bepalingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Zoals de wet aangeeft, wordt onder persoonlijke beschermingsmiddelen verstaan:

 • alle arbobeschermingsmaatregelen die zijn ontworpen om mensen te beschermen tegen gevaarlijke en schadelijke factoren die afzonderlijk of gezamenlijk in de werkomgeving kunnen voorkomen.

De bescherming van het leven en de gezondheid van werknemers is de plicht van werkgevers. Zij zijn het die moeten zorgen voor een veilige infrastructuur op de werkvloer. Ze moeten hun personeel voorzien van geschikte hoeveelheden geschikte persoonlijke beschermende kleding en andere maatregelen ter bescherming van ledematen, hoofd, oren, ogen, enz.

Arbo persoonlijke beschermingsmiddelen: soorten

Informatie over de classificatie van persoonlijke beschermingsmiddelen is te vinden in de Poolse normen. Het is verdeeld in 9 basisgroepen, zoals:

 1. persoonlijke beschermende kleding,
 2. beschermers voor onderste ledematen,
 3. beschermers voor bovenste ledematen en knieën,
 4. hoofdschilden,
 5. beschermende maatregelen voor ogen en oogleden,
 6. beschermende maatregelen voor oren,
 7. beschermende maatregelen voor de luchtwegen,
 8. algemene beschermingsmiddelen,
 9. beschermende maatregelen gebruikt tijdens werken op hoogte.

Het is vermeldenswaard dat de bovenstaande lijst met persoonlijke beschermingsmiddelen van werknemers geen betrekking heeft op werkkleding of uniformen. Persoonlijke arbo-apparatuur mag ook niet worden aangezien voor collectieve beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld toevoer-afvoersystemen die in kamers zijn geïnstalleerd.

Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen

Vandaag de dag is het aanbod aan professionele Arbo-beschermingsmiddelen enorm breed. Het omvat beschermers, overalls, maskers of schoeisel ontworpen voor werk in ongunstige omstandigheden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dekken bovendien:

 • gespecialiseerde helmen en lichte veiligheidshelmen,
 • veiligheidsbril (getint, kleurloos, geel),
 • beschermkoorden voor werken op hoogte,
 • versterkte beschermende handschoenen,
 • oorkappen, stoppers en oordopjes.

Een zeer belangrijke groep onder de genoemde arbomaatregelen is beschermende kleding. Dit bevat:

 • broek gemaakt van materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, vuur of elektrische schokken,
 • ondoordringbare vesten met fluorescerende strepen,
 • gespecialiseerde explosieveilige pakken,
 • zuurbestendige werkkleding,
 • antistatische kleding.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten op de werkplek worden gebruikt?

Volgens het Burgerlijk Wetboek ligt de exclusieve verantwoordelijkheid voor de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen bij de werkgever (of een door hem aangewezen persoon). Volgens de wet moeten beschermers verplicht en kosteloos worden toegewezen. Bedrijfsvoorschriften en -normen bevatten informatie over welke persoonlijke arbo-apparatuur op een bepaalde werkplek moet worden toegepast. Alle beschermingsmiddelen die aan werknemers ter beschikking worden gesteld, moeten, ongeacht het type, voldoen aan internationale normen. Bovendien moeten beschermers nieuw zijn en vrij van fabricagefouten. Het delen van persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk is niet toegestaan en handschoenen, veiligheidsbrillen of overalls mogen niet achter andere werknemers worden gedragen. De werkgever moet kleding of andere beschermingsmiddelen aanpassen aan de specifieke aard van de functie.

Waarom persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken?

Nog niet zo lang als 50-100 jaar geleden kwamen arbeidsongevallen en beroepsziekten dagelijks voor. Deze pathologie werd geëlimineerd door moderne arborichtlijnen (inclusief de normen ontwikkeld door de Europese Unie en de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA)). Wereldwijde instellingen benadrukken met name het feit dat persoonlijke beschermingsmiddelen voor arbo een van de meest effectieve manieren zijn om werknemers gezond (en levend!) te houden. Helmen of overalls beschermen het gevoelige menselijke lichaam en verkleinen de kans op dodelijke ongevallen. Het niet gebruiken van beschermingsmiddelen bij een bedrijf is een bewijs van extreme onverantwoordelijkheid. Dus waarom zijn persoonlijke beschermingsmiddelen belangrijk op de werkplek? Het vermindert het risico op vergiftiging, brandwonden, mechanisch letsel of wonden. Arbo-maatregelen variëren in het beoogde gebruik: ze beschermen ons gehoor, zicht en interne en externe organen zoals huid of nagels.

Samenvatting: de onvervangbare Arbo-persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschermende maatregelen zijn onvervangbaar in elk bedrijf waar het leven of de gezondheid van de werknemers in gevaar is. Vandaag de dag zou geen enkel industrieel bedrijf of bouwbedrijf efficiënt kunnen werken zonder beschermende uitrustingspakketten! Brillen, helmen, oorkappen en overalls zorgen voor de hoogste veiligheid en kwaliteit van het werk.

Bronnen:
 1. https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/assistive-and-medical-technology/medical-devices/ppe
 2. https://www.osha.gov/personal-protective-equipment
 3. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53850:srodki-ochrony-indywidualnej-rozporzadzenie-2016425
 4. https://www.pip.gov.pl/en/dla-sluzb-bhp/porady-prawne/srodki-ochrony-indywidualnej?tmpl=pdf?tmpl=pdf

Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen