Är solpaneler skadliga för hälsan?

I Polen har de senaste åren medfört ett exceptionellt dynamiskt ökat intresse för förnybara energikällor, som obestridligen domineras av solcellssystem. Den ökade populariteten för hemsolsystem har lett till många frågor om deras effekt på människors hälsa och miljön. Är PV-system säkra? I den här artikeln kommer vi att svara på nyckelfrågor och avslöja alla populära myter om PV-system. Vi inbjuder dig att läsa vidare!

Publicerad: 7-02-2022

Solcellspaneler och deras effekt på hälsan

I början av denna artikel är det värt att svara på den grundläggande frågan som många människor ställer: är PV-system skadliga för hälsan? Tja, nej! Det finns ingen bekräftad forskning som visar att solcellsanläggningar är ett hot mot människors eller djurs hälsa eller att de har en negativ effekt på miljön.

Vilka egenskaper har solcellssystem?

Användarna av både hemmasolsystem och stora solgårdar är rädda för samma risker. Många undrar om användningen av solpaneler innebär risk för brand, elstöt eller skadlig elektromagnetisk strålning. Faktum är att moderna solcellssystem är:

  • nollutsläpp – deras funktion medför inte höga utsläpp av giftiga ämnen till atmosfären,
  • tyst – PV-system avger inte överdrivet buller, vilket är anledningen till att de är helt bekväma,
  • helt säker för människor och den naturliga miljön.

I nästa del av artikeln kommer vi att svara på vanliga frågor om effekten som solceller har på människors hälsa.

Brandrisk: är solcellssystem säkra?

Många undrar om en solcellsanläggning på taket ökar brandrisken. Det är inte sant att solcellspaneler drar till sig blixtnedslag. En byggnad med solcellsmoduler löper samma risk för blixtnedslag som en byggnad utan solcellsanläggning på taket. Enligt gällande lagar måste små solcellssystem uppfylla kraven i den polska brandskyddslagen. Dessutom finns icke brandfarliga paneler redan tillgängliga på den polska marknaden, vilket ökar säkerheten vid användning ännu mer.

PV-system och risken för elstöt

En av de vanligaste frågorna om solcellspanelers inverkan på hälsan är potentiell elstöt. Även om det är sant att spänningen i ett fungerande system kan nå cirka 600–800 V, har systemet lämpligt åskskydd, kortslutningsskydd och överbelastningsskydd, vilket eliminerar risken för elstöt.

Vilket magnetfält produceras av solceller?

En fråga som stör många människor är elektromagnetisk strålning som produceras av solcellsmoduler och celler. Det magnetiska fältet som produceras av systemet påverkar dock inte människors hälsa. Värdena för icke-joniserande strålning överensstämmer inte bara med acceptabla normer som anges i miljöministerns förordning om acceptabla nivåer av elektromagnetiska fält i miljön, utan är också helt säkra för funktionen av inre organ, mänskligt DNA och allmänt humör.

Miljövänlighet och påverkan på miljön

Därför är svaret på frågan om solcellspaneler är skadliga för hälsan: nej. Det finns ingen anledning att vara rädd för att installera ett hemsolsystem. Det är dock värt att ta upp ytterligare en fråga, som är solcellernas inverkan på miljön. En av de mest populära myterna om PV-system är deras förmodade negativa inverkan på naturen. Faktum är att solcellsanläggningar och miljövänlighet kan gå hand i hand, vilket bevisas till exempel av det minskande koldioxidavtrycket av att använda solceller. 1 kWh energi som erhålls av ett solcellssystem genererar endast 50 g koldioxid. Om man däremot producerar samma mängd energi från svart kol släpper man ut så mycket som 1000 g CO 2 ! Omhändertagandet av använda solpaneler är också miljövänligt. Denna process är föremål för strikta lagkrav, som garanterar att demontering, lagring och bearbetning av använda PV-moduler inte utgör någon risk för miljön.

Solceller utan rädsla

Som du kan se är skadliga effekter av solcellsanläggningar och små solsystem i hemmet placerade på tak eller på marken en myt som kan och bör avlivas. Att dela pålitlig information och vidta åtgärder vars syfte är att öka konsumenternas medvetenhet är en uppgift som tillverkare, säljare och företag som installerar solcellsanläggningar kommer att behöva stå inför. Tillverkare bör vara särskilt uppmärksamma på att använda råvaror av högsta kvalitet för att tillverka solcellssystem eftersom det garanterar en ännu högre säkerhetsnivå. Högkvalitativa produkter för solcellsanläggningar erbjuds också av PCC Group. De inkluderar kiseltetraklorid och kiseltetraklorid med hög renhet, som är prekursorer för syntes av rent kisel. Den används till exempel för att producera halvledare. Du behöver inte bry dig om huruvida solcellssystem är säkra och om magnetfältet de producerar kan ha en negativ effekt på din kropp. Tack vare de teknologier och lösningar som används av moderna solcellssystem är deras påverkan på miljön och människors hälsa bara positiv, så det finns ingen anledning att vara rädd för dem.


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan