Chemax DFO-400

Tillverkare
Chemax DFO-400
Chemax DFO-400
Chemax DFO-400
Individuella förfrågningar
Se andra varianter av denna produkt
Finns på den amerikanska marknaden

Chemax DFO-400 ger exceptionell skumdämpning vid extremt låga koncentrationer (0,1 - 1,0 viktprocent). Denna produkt kan användas i lim och beläggningar såväl som metallbearbetningstillämpningar

Kategorier
Alternativa namn
Petrokemiska derivat

Tillverkare: PCC Chemax Inc.

PCC Chemax Inc. är specialiserat på produktion av ytaktiva ämnen och kemiska specialtillsatser som används, bland annat inom metallurgisk industri, textil-, raffinaderi- och gruvindustri samt plastindustrin.

PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan