JAMINAN SUMBER TENAGA BOLEH DIPERBAHARUI

Jaminan Asal Tenaga RES ialah dokumen yang memperakui bahawa jumlah tenaga yang kami gunakan untuk menjana produk kimia tertentu pada kemudahan pengeluaran kami telah menemui liputan dalam tenaga daripada sumber tenaga boleh diperbaharui RES. Dengan melaksanakan idea kimia mampan, kami cuba menggunakan sumber tenaga semula jadi yang terbaik untuk proses pengeluaran dan dengan itu menyokong alam sekitar dengan mengurangkan pelepasan CO 2 . Oleh itu, pelanggan Kumpulan PCC berpeluang untuk memesan produk kimia tertentu dengan jaminan asal usul tenaga boleh diperbaharui.

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal