GWARANCJE POCHODZENIA ENERGII Z OZE

Gwarancja pochodzenia energii z OZE to dokument, który zaświadcza, że ilość energii, którą wykorzystaliśmy do wytworzenia danego produktu chemicznego na naszych instalacjach produkcyjnych, znalazła pokrycie w energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z OZE. Realizując ideę zrównoważonej chemii, staramy się  jak najlepiej wykorzystywać naturalne źródła energii do procesów produkcyjnych i tym samym wspierać środowisko poprzez redukuję emisji CO2. Klienci Grupy PCC mają więc możliwość zamówienia określonych wyrobów chemicznych z gwarancją pochodzenia energii odnawialnej.