TRIPHENYL PHOSPHATE RENDAH

Triphenyl fosfat adalah salah satu daripada banyak sebatian kimia yang merupakan sebahagian daripada bahan berbilang komponen berdasarkan ester fosforus. Disebabkan oleh kesan buruk sebatian kimia ini terhadap alam sekitar, larutan trifenil fosfat yang rendah diperlukan dalam beberapa aplikasi. Mengikut keperluan pasaran dan demi kepentingan kesihatan manusia dan kesihatan persekitaran, Kumpulan PCC telah membangunkan teknologi untuk mendapatkan ester fosforus dengan tahap trifenil fosfat yang rendah. Kumpulan bahan kimia ini termasuk produk yang mempunyai tanda "TPP Rendah".

1 - 3 daripada 3 produk
Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal