Ren saltsyra 37%

Prover tillgängliga
Prover tillgängliga Skicka förfrågan
Tillverkare
PCC Rokita SA / Affärsenhet klor
Kemiskt namn
CAS-nr.
                
Individuella förfrågningar
Ladda ner
MSDS Inventory status Allmänna försäljningsvillkor
Certifikat
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001

Saltsyra ren kvalitet (HCl) är en kemisk förening som är en vattenlösning av vätekloridgas. Den har starka frätande egenskaper, en stark, irriterande lukt och färglös till blekgul. Saltsyra ren kvalitet framställs genom direkt syntes av grundämnen genom att bränna klor i väte och sedan absorbera väteklorid i vatten. Produkten marknadsförs i en 37 % till 38 % lösning.

Läs mer
Egenskaper och applikationer
 • livsmedelsindustrin;
 • kosmetikaindustrin;
 • produktionsprocesser för kloralkalier;
 • vattenbehandlingsprocesser för dricksvatten och industrivatten;
 • produktion av vattenbehandlingsmedel (koagulanter);
 • surhetsregulator – pH i vattenledningar;
 • produktion av kemiska reagenser;
 • energi;
 • produktion av industriella kemikalier;
 • produktion av hushållskemikalier;
 • gruvindustri;
 • produktion av biobränslen, oljor och smörjmedel, i raffineringsprocesser;
 • galvanisering och förzinkning;
 • textilindustri och garvning;
 • byggbranschen;
Kategorier

Marknader och applikationer
Bränsleindustrin
Byggnadskonstruktion / Betong & murbruk tillsatser, Kemiska ankare, Konstruktionslim, Tråd- och kabelisolering, Vägarbete
Färger & Beläggningar
Gruvdrift & borrning / Brandbeständiga hydraulvätskor, Kolbrytning, Metallbrytning, Utvinning av olja och gas
I&I Städning
Jordbrukskemikalier / Växtskydd & gödningsmedel
Kraftindustrin
Lim
Metallurgisk industri / Metallbearbetning, Metallrengöring
Oljefält
Personlig vård
Plast / Polymera tillsatser
Rengöringsmedel
Råvaror och mellanprodukter
Solariebranschen
Textilindustrin
Vatten- och avloppsrening / Antiskaleringsmedel, avlagringar och korrosionsinhibitorer, Avloppsrening, Vattenbehandling

Fungera
Avkalkningsmedel
Metallbearbetningsvätskor
pH-regulatorer
Rengöringsmedel
Råvaror & intermediärer

Sammansättning
Icke-organiska syror

Segmentet
Kloralkali, råvaror och intermediärer

Alternativa namn
Saltsyra, ren HCl, Vattenhaltig klorväte, Vattenlösning av väteklorid, Saltsyra, HCl 37%
PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan