Produktkatalog

Alkoxylerade fettaminer

Sök efter produkter
Marknader och applikationer
0 har valts
Klar Spara
Fungera
0 har valts
Klar Spara
Sammansättning Alkoxylerade fettaminer
1 har valts
Klar Spara
Segmentet
0 har valts
Klar Spara
Tillverkare
0 har valts
Klar Spara
Ändra kriterierna
1 - 20 av 43 produkter Visa alla produkter Artiklar på sidan: 20 40 60

FET AMINEALKOXYLATER – struktur och produktion

Fettaminalkoxylater är katjoniska ytaktiva ämnen (ytaktiva ämnen). Beroende på graden av etoxylering (processen att producera ytaktiva ämnen, som minskar vätskeytspänningen, genom att tillsätta etylenoxid till en alkohol eller en fenol), förändras deras joniska karaktär. En ökning av etylenoxidhalten ger produkten starkare nonjoniska egenskaper i vattenlösningar.

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan