Tillverkare
PCC Chemax Inc.
Kemiskt namn
POE (7) Talgamin
CAS-nr.
                
Individuella förfrågningar
Ladda ner
MSDS
Finns på den amerikanska marknaden

Chemeen fettaminer är milt katjoniska ytaktiva ämnen som blir mer nonjoniska till sin natur med ökande etylenoxidhalt. Dessa ytaktiva ämnen är substantiella till metaller, glas, textilier, plaster och leror. De används som emulgeringsmedel och smörjmedelstillsatser i metall- och textilsmörjmedel, antistatmedel för textilier och plaster, textilfärgningshjälpmedel, rengöringsmedel i avfettningsformuleringar och korrosionsinhibitorer i många applikationer.

Kategorier

Marknader och applikationer
Metallurgisk industri / Metallbearbetning
Smörjmedel och metallbearbetningsvätskor, basoljor, tillsatser / Metallbearbetningsvätskor

Fungera
Dispergeringsmedel
Emulgeringsmedel
Smörjmedel

Sammansättning
Alkoxylerade fettaminer

Segmentet
Ytaktiva ämnen / Nonjoniska ytaktiva ämnen

Alternativa namn
POE (7) Talgamin
PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan