Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Etoksylowana amina tłuszczowa
Numer CAS
                
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Etoksylowane aminy tłuszczowe to surfaktanty kationowe których charakter jonowy zmienia sie w zależności od stopnia etoksylacji. Wraz ze wzrostem zawartości tlenku etylenu produkt wykazuje bardziej niejnowe właściwości w roztworach wodych. Stosowane są jako emulgatory w formulacjach smarnych przeznaczonych dla przemysły metalurgicznego i tekstylnego lub jako antystatyki w przemyśle tekstylnym i tworzyw sztucznych, dodatki do cieczy barwiarskich, detergeny oraz inhibitory korozji.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Dyspergatory
Emulgatory
Oleje smarowe

Budowa
Alkoksylowane aminy tłuszczowe

Segment
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Etoksylowana amina tłuszczowa

Producent: PCC Chemax Inc.

PCC Chemax Inc. specjalizuje się w wytwarzaniu środków powierzchniowo czynnych i chemicznych dodatków specjalistycznych wykorzystywanych m.in. w przemyśle metalurgicznym, tekstylnym, rafineryjno-wydobywczym czy w przemyśle tworzyw sztucznych.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty