Produktkatalog

Alkylbensensulfonater

Sök efter produkter
Marknader och applikationer
0 har valts
Klar Spara
Fungera
0 har valts
Klar Spara
Sammansättning Alkylbensensulfonater
1 har valts
Klar Spara
Segmentet
0 har valts
Klar Spara
Tillverkare
0 har valts
Klar Spara
Ändra kriterierna
1 - 6 av 6 produkter

ALKYLBENSENSULFONATER – struktur och erhållande

Alkylbensensulfonater tillhör gruppen anjoniska ytaktiva ämnen. De bildas genom sulfonering av alkylbensen, vanligtvis innehållande en linjär kedja med 10-13 kolatomer. Som ett resultat erhålls alkylbensensulfonsyra (ABS-syra). I nästa steg neutraliseras det med natriumhydroxid, vilket resulterar i att man erhåller natriumsalt av alkylbensensulfonsyra. Sulfoneringsmedlet kan vara oleum, dvs en blandning av svavelsyra och svaveltrioxid, svaveltrioxidgas eller klorsulfonsyra.

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan