Alkilobenzenosulfoniany

Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.
Wybrane produkty
ABSNa 30 (Sodium Dodecylobenzene Sulfonate) (Nr CAS: 68411-30-3)
ABSNa 30 należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest solą sodową...
Budowa
Alkilobenzenosulfoniany
ABSNa 50 (Sodium Dodecylobenzene Sulfonate) (Nr CAS: 68411-30-3)
ABSNa 50 należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest solą sodową...
Budowa
Alkilobenzenosulfoniany
Kwas ABS (Dodecylobenzene Sulfonic Acid) (Nr CAS: 85536-14-7)
Kwas ABS jest anionowym surfaktantem z grupy alkilobenzosulfonianów w postaci kwaśnej....
Budowa
Alkilobenzenosulfoniany
Kwas ABS/1 (Dodecylobenzene Sulfonic Acid) (Nr CAS: 85536-14-7)
Kwas ABS/1 to produkt z grupy alkilobenzosulfonianów, należący do grupy anionowych...
Budowa
Alkilobenzenosulfoniany
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie

ALKILOBENZENOSULFONIANY - budowa i otrzymywanie

Alkilobenzenosulfoniany należą do grupy anionowych związków powierzchniowo czynnych. Powstają w reakcji sulfonowania alkilobenzenu, najczęściej zawierającego liniowy łańcuch o długości 10-13 atomów węgla, w wyniku czego otrzymywany jest kwas alkilobenzenosulfonowy (ABS). W następnym etapie jest on poddawany neutralizacji wodorotlenkiem sodu, co w efekcie pozwala otrzymać sól sodową ABS. Czynnikiem sulfonującym może być oleum, czyli mieszanina kwasu siarkowego i tlenku siarki (VI), gazowy tlenek siarki (VI) czy też kwas chlorosulfonowy.