Katalog produktów

Alkilobenzenosulfoniany

Wyszukaj produkty
Branże i aplikacje
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Funkcja
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Budowa Alkilobenzenosulfoniany
Wybrane: 1
Wyczyść Zapisz
Segment
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Producent
Wybrane: 0
Wyczyść Zapisz
Zmień kryteria
1 - 7 z 7 produktów

ALKILOBENZENOSULFONIANY - budowa i otrzymywanie

Alkilobenzenosulfoniany należą do grupy anionowych związków powierzchniowo czynnych. Powstają w reakcji sulfonowania alkilobenzenu, najczęściej zawierającego liniowy łańcuch o długości 10-13 atomów węgla, w wyniku czego otrzymywany jest kwas alkilobenzenosulfonowy (ABS). W następnym etapie jest on poddawany neutralizacji wodorotlenkiem sodu, co w efekcie pozwala otrzymać sól sodową ABS. Czynnikiem sulfonującym może być oleum, czyli mieszanina kwasu siarkowego i tlenku siarki (VI), gazowy tlenek siarki (VI) czy też kwas chlorosulfonowy.