Vegan

“Veganisme” adalah cara hidup, tetapi juga falsafah yang, dalam andaiannya, mengecualikan semua bentuk eksploitasi dan tingkah laku kejam terhadap haiwan, termasuk, antara lain, penggunaan untuk pengeluaran pakaian, makanan, serta ubat-ubatan yang diuji, pengeluaran sebatian kimia dan kosmetik, atau haiwan yang dipersembahkan dalam sarkas.

Produk Kumpulan PCC yang ditandakan dengan tanda “Vegan” telah dicipta sedemikian rupa sehingga komposisi mereka dan keseluruhan proses pengeluaran bebas daripada ramuan dan bahan mentah yang berasal dari haiwan. Produk ini juga tidak diuji ke atas haiwan. Tawaran Kumpulan PCC juga termasuk pelbagai rumusan kimia dan produk siap berasaskan bahan mentah sayuran yang bukan berasal dari tanaman yang diubah suai secara genetik.

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal