Biomassa – voor- en nadelen

Op zoek naar hernieuwbare energiebronnen begonnen mensen het potentieel te ontdekken dat verborgen was in organisch materiaal. Uit verschillende soorten reststromen en plantaardig of dierlijk afval bleken waardevolle brandstoffen te worden geproduceerd. Is het de moeite waard om te investeren in energie uit biomassa? Hieronder gaan we in op de voor- en nadelen van deze oplossing.

Gepubliceerd: 9-01-2023

Wat is biomassa? Voorbeelden

Het concept van biomassa maakt al jaren een duizelingwekkende carrière in de energie-, verwarmings- en landbouwindustrie. Wat is biomassa? Kortom, organische stof die biologisch afbreekbaar is en kan worden omgezet in ecologische brandstof of biogas. De definitie van biomassa is te vinden in de Poolse wet van 20 februari 2015 inzake hernieuwbare energiebronnen. Volgens deze wet moet biomassa worden gedefinieerd als biologisch afbreekbaar afval of residuen van biologische oorsprong, plantaardige en dierlijke stoffen die verband houden met:

  • landbouw,
  • bosbouw,
  • vissen,
  • aquacultuur,
  • industrie

Biomassa kan ook biologisch afbreekbaar gemeentelijk afval zijn, evenals rioolwater en slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Van deze natuurlijke grondstoffen worden pellets, briketten en agrichar (torificaat) gemaakt.

Energiecentrale op biomassa: voor- en nadelen

Als reactie op het groeiende probleem van de opwarming van de aarde zijn er veel concepten ontwikkeld om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Een voorbeeld van dergelijke pro-ecologische activiteiten is het bouwen van elektriciteitscentrales die worden aangedreven door biomassabrandstoffen. Wat zijn de voordelen van deze oplossing? In tegenstelling tot kolen- en gascentrales verhogen biomassacentrales de uitstoot van broeikasgassen niet. Het niveau van koolstofdioxide dat wordt gegenereerd tijdens het verbranden van biobrandstoffen is niet hoger dan de hoeveelheid van dit gas dat wordt geproduceerd tijdens de natuurlijke transformatie van planten (fotosynthese). Hebben biomassacentrales nadelen? Tegenstanders van dergelijke oplossingen zijn van mening dat moderne technologieën voor de productie van biomassa weinig met ecologie te maken hebben. Sceptici noemen een hoog elektriciteits- en warmteverbruik als belangrijkste argument tegen bio-elektriciteitscentrales. Het productieproces zelf is tijdrovend en vereist het gebruik van dure technologieën en apparatuur, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt en het milieu belast.

Wat zijn de nadelen van biomassa?

Wat zijn de nadelen van biomassa als brandstof? Houd er rekening mee dat het een grondstof is met een lagere calorische waarde dan steenkool of aardgas. Door de verbranding van biomassa in ketels ontstaan ook grote hoeveelheden as, wat frequente asverwijdering en reiniging van verwarmingsinstallaties vereist. Pellets, snippers en stro hebben ook een goede opslag nodig: als ze niet goed worden opgeborgen, nemen ze snel vocht op en neemt hun efficiëntie af. Een belangrijk probleem voor afnemers van biomassa houdt verband met de stijging van de energieprijzen, met name de stijgende prijs van de grondstof.

De belangrijkste voordelen van biomassa

Biomassa is een van de meest toekomstbestendige grondstoffen, zonder welke het moeilijk is om moderne energietechniek voor te stellen. Het grootste voordeel is dat er geen mijnbouw voor nodig is – het is een 100%hernieuwbaar en algemeen verkrijgbaar product. Het ontstaat onder andere door de verwijdering van gemeentelijk afval of dierlijke uitwerpselen, dwz materiaal dat elke dag over de hele wereld in bijna onbeperkte hoeveelheden wordt geproduceerd. Bioafval is natuurlijk en niet schadelijk voor het milieu, en de as die eruit wordt gewonnen is een uitstekende organische meststof. Bijzonder opmerkelijk is de ecologische manier om biomassa te verkrijgen. Het is gemaakt van postproductieafval dat ontstaat tijdens de houtverwerking. Speciale energiegewassen, gepland op braakliggende terreinen of op steriele postindustriële gronden, zijn ook een waardevolle bron van biobrandstoffen. Snelgroeiende plantensoorten, zoals energiewilg of aardpeer, produceren zuurstof en verbeteren de bodemgesteldheid.


Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen