Biomasa – wady i zalety

W poszukiwaniu odnawialnych źródeł energii ludzie zaczęli odkrywać potencjał, drzemiący w materii organicznej. Okazało się, że z różnego rodzaju resztek i odpadów roślinnych lub zwierzęcych można wyprodukować wartościowe paliwo oraz opał. Czy warto postawić na energię biomasy? Wady i zalety tego rozwiązania omówimy poniżej.

Opublikowano: 9-01-2023

Czym jest biomasa? Przykłady

Pojęcie biomasy zrobiło w ostatnich latach zawrotną karierę w branży energetycznej, ciepłowniczej i w rolnictwie. Czym jest biomasa? W skrócie jest to materia organiczna, która podlega procesowi biodegradacji i można ją przetworzyć na ekologiczne paliwo czy biogaz.

Definicję biomasy można znaleźć m.in. w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jak wynika z tego aktu, biomasą należy określać ulegające biodegradacji odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego, substancje roślinne i zwierzęce, związane z:

  • rolnictwem,
  • gospodarką leśną,
  • rybołówstwem,
  • akwakulturą,
  • przemysłem.

Biomasa to również niektóre odpady komunalne, ścieki i osady z oczyszczalni, ulegające biodegradacji. Z tych naturalnych surowców powstają m.in. pellet, brykiet i biowęgiel (toryfikat).

Elektrownia na biomasę: wady i zalety

W odpowiedzi na nasilający się problem globalnego ocieplenia opracowano wiele koncepcji, jak ograniczyć zużycie paliw kopalnych. Przykładem takich proekologicznych działań  jest m.in. budowa elektrowni na biomasę – jakie zalety ma to rozwiązanie? W przeciwieństwie do elektrowni węglowych i gazowych, elektrownie biomasowe nie powodują wzrostu poziomu gazów cieplarnianych. Poziom dwutlenku węgla, jaki powstaje w procesie spalania biopaliw, nie przekracza bowiem ilości tego gazu, wytwarzanej podczas naturalnej przemiany roślinnej (fotosyntezy).

Czy elektrownie na biomasę mają wady? Ich przeciwnicy uważają, że współczesne technologie produkcji biomasy nie mają zbyt wiele wspólnego z ekologią. Jako główny argument przeciw bio-elektrowniom sceptycy podają wysokie zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Sam proces produkcyjny jest czasochłonny i wymaga użycia kosztownych urządzeń i technologii, co generuje znaczne koszty i obciąża środowisko.

Jakie są wady biomasy?

Jakie wady ma biomasa jako paliwo? Warto pamiętać o tym, że jest to surowiec o niższej kaloryczności niż węgiel czy gaz ziemny. W wyniku spalania biomasy w kotłach powstają też spore ilości popiołu, co wiąże się z koniecznością częstego odpopielania i czyszczenia instalacji grzewczych. Pellet, zrębki czy słoma wymagają też odpowiedniego składowania – niewłaściwie zabezpieczone, szybko chłoną wilgoć i tracą wydajność. Znacznym problemem dla odbiorców biomasy jest też rosnąca cena surowca, związana z podwyżkami cen energii.

Najważniejsze zalety biomasy

Biomasa jest jednym z najbardziej przyszłościowych surowców, bez których ciężko byłoby sobie wyobrazić nowoczesną energetykę. Jej największą zaletą jest to, że nie wymaga wydobycia – to produkt w 100% odnawialny i ogólnodostępny. Powstaje m.in. w wyniku utylizacji odpadków komunalnych lub odchodów zwierzęcych, czyli materiału, którego tysiące ton powstają na świecie każdego dnia. Bioodpady są naturalne i nie szkodzą środowisku, a powstały z nich popiół jest doskonałym nawozem organicznym.

Na szczególną uwagę zasługuje też ekologiczny sposób pozyskiwania biomasy. Jest ona wytwarzana z odpadów poprodukcyjnych, powstałych podczas obróbki drewna. Cennym źródłem biopaliw są także specjalne uprawy energetyczne, planowane na nieużytkach lub na wyjałowionych glebach poprzemysłowych. Szybkorosnące gatunki roślin, takie jak: wierzba energetyczna lub topinambur, produkują tlen i poprawiają kondycję gleb.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena