Biomassa – fördelar och nackdelar

På jakt efter förnybara energikällor började människor upptäcka potentialen som gömdes i organiskt material. Det visade sig att värdefulla bränslen kan framställas av olika typer av rester och växt- eller djuravfall. Är det värt att investera i biomassaenergi? Vi kommer att diskutera fördelarna och nackdelarna med denna lösning nedan.

Publicerad: 9-01-2023

Vad är biomassa? Exempel

Konceptet biomassa har gjort en häpnadsväckande karriär inom energi-, värme- och jordbruksindustrin i över år. Vad är biomassa? Kort sagt är det organiskt material som är biologiskt nedbrytbart och kan omvandlas till ekologiskt bränsle eller biogas. Definitionen av biomassa finns i den polska lagen av den 20 februari 2015 om förnybara energikällor. Enligt denna lag ska biomassa definieras som biologiskt nedbrytbart avfall eller rester av biologiskt ursprung, växt- och djurämnen relaterade till:

  • lantbruk,
  • skogsbruk,
  • fiske,
  • vattenbruk,
  • industri

Biomassa kan också vara biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall samt avlopp och slam från reningsverk. Pellets, briketter och agrichar (torificat) tillverkas av dessa naturliga råvaror.

Biomassadrivna kraftverk: fördelar och nackdelar

Som ett svar på det växande problemet med global uppvärmning har många koncept utvecklats för hur man kan minska förbrukningen av fossila bränslen. Ett exempel på sådana pro-ekologiska aktiviteter är att bygga elkraftverk som drivs av biobränslen. Vilka är fördelarna med denna lösning? Till skillnad från kol- och gaskraftverk ökar biomassakraftverken inte nivåerna av växthusgaser. Nivån av koldioxid som genereras vid förbränning av biobränslen överstiger inte mängden av denna gas som produceras under den naturliga omvandlingen av växter (fotosyntes). Har biomassakraftverk nackdelar? Motståndare till sådana lösningar tror att modern biomassaproduktionsteknik inte har mycket med ekologi att göra. Skeptiker nämner hög el- och värmeförbrukning som huvudargumentet mot biokraftverk. Själva produktionsprocessen är tidskrävande och kräver användning av dyr teknik och utrustning, vilket genererar betydande kostnader och belastar miljön.

Vilka är nackdelarna med biomassa?

Vilka är nackdelarna med biomassa som bränsle? Observera att det är en råvara med ett lägre värmevärde än kol eller naturgas. Till följd av biomassaförbränning i pannor genereras även stora mängder aska, vilket kräver frekvent bortföring av aska och rengöring av värmeinstallationer. Pellets, flis och halm kräver också korrekt förvaring: om de inte förvaras ordentligt absorberar de snabbt fukt och deras effektivitet försämras. Ett betydande problem för biomassamottagare är relaterat till ökningen av energipriserna, särskilt det växande priset på råvaran.

De viktigaste fördelarna med biomassa

Biomassa är en av de mest framtidssäkra råvarorna, utan vilken det skulle vara svårt att föreställa sig modern kraftteknik. Dess största fördel är att den inte kräver gruvdrift – det är en 100 %förnybar och allmänt tillgänglig produkt. Det skapas bland annat som ett resultat av bortskaffande av kommunalt avfall eller djurexkrementer, det vill säga material som produceras varje dag runt om i världen i nästan obegränsade mängder. Bioavfall är naturligt och skadar inte miljön, och askan som erhålls från det är ett utmärkt organiskt gödningsmedel. Särskilt anmärkningsvärt är det ekologiska sättet att erhålla biomassa. Den är gjord av efterproduktionsavfall som genereras under träbearbetning. Speciella energigrödor, planerade på ödemarker eller på sterila postindustriella jordar, är också en värdefull källa till biobränslen. Snabbväxande växtarter, som energipil eller jordärtskocka, producerar syre och förbättrar markens tillstånd.


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan