Co to jest recykling chemiczny i jakie są jego zalety?

Recykling oznacza ponowne wykorzystywanie surowców wtórnych do różnych celów, związanych z przemysłem lub funkcjonowaniem gospodarstw domowych. Istnieje kilka metod recyklingu, w tym: rozkład biologiczny, termiczny bądź energetyczny. W związku z ogromną ilością odpadów z tworzyw sztucznych duże znaczenie ma również recykling chemiczny. Co to jest i czy warto go stosować? Sprawdźmy.

Opublikowano: 14-10-2022

Recykling chemiczny – definicja

Zacznijmy od podstaw i odpowiedzmy na pytanie: co to jest recykling chemiczny? Inna nazwa tego procesu to: recykling surowcowy, czyli przetwarzanie odpadów w taki sposób, by można je było ponownie wykorzystać do produkcji opakowań, butelek itd. Najczęściej obróbce chemicznej poddawane są tworzywa sztuczne, takie jak: polipropylen, polietylen, polichlorek winylu czy polistyren.

Surowce, powstałe w wyniku recyklingu chemicznego, są pełnowartościowe. Nie jest to więc klasyczny downcycling, w którym częściowo lub całkowicie tracą one pewne kluczowe właściwości. Recykling chemiczny polimerów to technologia odpowiadająca koncepcji GOZ (Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Głównymi celami tej strategii są:

  • ograniczenie ilości odpadów,
  • maksymalne wykorzystanie potencjału surowców wtórnych i utrzymanie ich w obiegu,
  • odkrywanie nowych zastosowań odzyskiwanych półproduktów i produktów.

Na czym polega recykling chemiczny opakowań?

Odzysk chemiczny odpadów sztucznych polimerowych opiera się głównie na procesach depolimeryzacji. Dzięki nim można rozdrobnić polimery na monomery – niewielkie cząsteczki, nadające się do dalszej obróbki i ponownego wykorzystania. Na czym dokładnie polega recykling chemiczny? Hydroliza tworzyw sztucznych to jedna z jego głównych form. Jest ona popularną metodą obróbki plastikowych odpadów, a główną rolę odgrywa w niej woda, wysokie ciśnienie i temperatura. Pod wpływem tych trzech czynników polimery rozkładają się na drobne cząsteczki, wykorzystywane jako półprodukt w przemyśle.

Innymi metodami recyklingu chemicznego i depolimeryzacji są również:

  • glikoliza – polega na tym, że rozdrobnione tworzywa sztuczne PET są poddawane działaniu wysokiej temperatury, glikolu etylowego oraz innych związków chemicznych i powstają z nich rozdrobnione łańcuchy polimerowe;
  • alkoholiza (metanoliza) – w wyniku oddziaływania alkoholu metylowego polimery rozwarstwiają się, tworząc nowy surowiec;
  • aminoliza – jest to reakcja pomiędzy aminą (pochodną amoniaku) a polimerami – dzięki niej tworzywa zostają rozdrobnione i można je ponownie wykorzystać w procesach przemysłowych.

Jakie znaczenie ma recykling surowcowy chemiczny?

Recykling surowcowy (chemiczny) powstał jako odpowiedź na stale rosnący problem zalegających na składowiskach odpadów z tworzyw sztucznych. Działania, podejmowane w ramach przetwórstwa odpadów, są bowiem wciąż niewystarczające, a ilość plastikowych śmieci rośnie w zatrważającym tempie. Każda nowa metoda odzyskiwania surowców przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i pozwala zmniejszyć ślad węglowy, pozostawiany przez człowieka.

Recykling surowcowy jest również ciekawą alternatywą dla innych form odzysku, takich jak: recykling materiałowy czy rozkład materiałów biodegradowalnych. Dzięki niemu możliwe jest przetworzenie nawet takich plastikowych odpadów, które uległy już częściowemu rozkładowi. Są to głównie śmieci, zanieczyszczające na masową skalę wody oceanów, mórz, jezior i rzek.

Recykling chemiczny tworzyw sztucznych: jakie są jego zalety?

Dlaczego warto przeprowadzać recykling chemiczny poliuretanów i czy ta metoda się sprawdza? Z pewnością jest to jedna z najbardziej innowacyjnych technologii, pozwalających zachować tworzywa sztuczne jak najdłużej w zamkniętym obiegu. Zastosowanie metod recyklingu surowcowego powoduje, że:

  • zmniejszamy ilość śmieci,
  • nie musimy produkować materiałów od nowa lub marnować nieodnawialnych, zasobów,
  • nie potrzebujemy dodatkowej powierzchni na składowanie plastikowych odpadów i jesteśmy w stanie zredukować powierzchnię istniejących składowisk.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że chemicznej obróbce mogą być poddawane zarówno odpady czyste, jak i te zanieczyszczone etykietami. Cały proces selekcji i wstępnej obróbki trwa więc stosunkowo krótko, co wiąże się z mniejszym zużyciem energii.

Przeczytaj również: recykling.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena