Jak zbierać deszczówkę? Przydatne informacje i wskazówki

Ziemia wysycha w ekstremalnie szybkim tempie. Wynika to z wielu przyczyn, z których najpoważniejsze to: globalne ocieplenie i niekontrolowane zużywanie wody pitnej na potrzeby przemysłu oraz gospodarstw domowych. W ostatnich kilku dekadach kwestia oszczędności zasobów wody stała się jednym z priorytetów wielu państw. Na nowo odkryto wartość zasobów wód opadowych, a zbieranie wody z rynny stało się bardzo popularne. Jak zbierać wodę deszczową? Oto kilka praktycznych wskazówek.

Opublikowano: 13-09-2022
miniatura deszczówka

Zbieranie deszczówki z rynien – dlaczego to tak ważne?

Każdego dnia jako ludzkość trwonimy miliony ton litrów słodkiej, pitnej wody. Zużywamy ją w zakładach przemysłowych, na plantacjach, w domach oraz w ogrodach. Tymczasem zasoby wodne kurczą się tak bardzo, że już około 40 procent światowej populacji odczuwa ich deficyt. Obecnie bardzo ważne są nawet niewielkie działania, mające na celu wykorzystanie dostępnych zasobów wód opadowych, na przykład: zbieranie wody deszczowej z dachu i z rynien. Dlaczego warto je podejmować? Powodów jest wiele – ponieważ gromadząc deszczówkę:

 • oszczędzamy wodę z wodociągów,
 • płacimy niższe rachunki za wodę,
 • zyskujemy wysokiej jakości, naturalny środek do pielęgnacji i odżywiania roślin,
 • poprzez regularne podlewanie roślin deszczówką zmniejszamy ryzyko wystąpienia lokalnej suszy.

Regularne gromadzenie wody deszczowej jest ekologicznym i ekonomicznym nawykiem, który daje znacznie więcej korzyści, niż mogłoby się wydawać. To inwestycja w przyszłość następnych pokoleń i skuteczny, a jednocześnie bardzo prosty sposób walki z narastającym zjawiskiem suszy.

Czy można zbierać deszczówkę – co na ten temat mówi polskie prawo?

Czy gromadzenie wody opadowej w zbiornikach jest legalne? Polskie prawo nie zakazuje magazynowania deszczówki na potrzeby gospodarstw domowych i firm. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne kwestie:

 • w jaki sposób zgromadzona woda zostaje ponownie wykorzystana?
 • ile metrów sześciennych wody zamierzamy magazynować?

W Polsce każda działka budowlana powinna być wyposażona w system odprowadzania wód opadowych do kanalizacji burzowej lub na tereny nieutwardzone, na przykład do rowów melioracyjnych (jeśli nie ma możliwości przyłączenia do kanalizacji). Niedozwolone jest zaś wylewanie deszczówki na ulice, chodniki czy kierowanie jej do kanalizacji sanitarnej. Ponadto, budowa dużych zbiorników o pojemności przekraczającej 10 m3 wymaga zwykle uzyskania stosownego pozwolenia.

Szczegółowe informacje, dotyczące zbierania wody opadowej, zawierają następujące akty prawa:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Kodeks Cywilny.

water

Jak zbierać deszczówkę z rynny? Kilka ważnych kwestii

Zbieranie deszczówki z dachu i rynien nie należy do skomplikowanych czy bardzo kosztownych inwestycji. Zanim jednak udamy się do sklepu w celu zakupu zbiorników, warto przeanalizować kilka kwestii:

 1. Jak dużą mamy powierzchnię dachu i ile wody chcemy docelowo gromadzić?
 2. Czy chcemy korzystać z zasobów deszczówki wyłącznie na zewnątrz, czy również wewnątrz domu?
 3. Ile mamy miejsca na ustawienie zbiorników zewnętrznych i w jaki sposób wkomponować je w istniejące otoczenie?
 4. Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie do zakupu beczek i instalacji nawadniających?

W niektórych przypadkach budowa instalacji, służących do gromadzenia deszczówki, wiąże się z koniecznością zaangażowania projektanta. Specjalista dokonuje oględzin dachu i terenu, a następnie opracowuje projekt odprowadzenia wód opadowych.

2 sprawdzone sposoby, jak zbierać deszczówkę z dachu

Jak gromadzić deszczówkę w ogrodzie? Istnieją 2 metody zbierania wody deszczowej:

 • METODA nr 1: (najprostsza i najbardziej ekonomiczna): zbieranie wody z dachu bezpośrednio do beczek, ustawionych przy rynnach spustowych, wyposażonych w wyłapywacze.
 • METODA nr 2: (bardziej zaawansowana) zbieranie deszczówki za pomocą instalacji nadziemnej i podziemnej, przeznaczonej do magazynowania i rozprowadzania wody.

Oba zaprezentowane sposoby na zbieranie deszczówki są bardzo popularne i coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych, a także w nowoczesnych firmach, otwartych na nowe, ekologiczne technologie.

Deszczówka w ogrodzie: gdzie ją magazynować?

Zbieranie wody deszczowej z rynny jest czynnością dziecinnie prostą, wystarczy bowiem połączyć wyłapywacz ze zbiornikiem. Deszczówkę można magazynować w specjalnych pojemnikach o pojemności 120 l, 200 l, 300 l itd. Są to beczki ceramiczne lub wykonane z tworzyw sztucznych, wyposażone w szczelną pokrywę oraz kran ułatwiający dozowanie.

A jak zbierać deszczówkę w ogrodzie podczas intensywnych opadów? W tym celu warto zaopatrzyć się w dodatkowe, nadziemne pojemniki typu mauser, do których można przelewać wodę za pomocą pompy lub ręcznie. W przypadku instalacji podziemnych zasoby deszczówki trafiają do zbiorników, znajdujących się w gruncie. Nadmiar wody zostaje zaś zebrany do odpływów kanalizacyjnych.

Gromadzenie wody opadowej – jak utrzymać czystą deszczówkę w zbiorniku?

Woda opadowa to bez wątpienia woda wysokiej jakości. Jest ona bowiem miękka i świetnie nadaje się do podlewania roślin. Jak zachować pożądane właściwości deszczówki? Co należy zrobić, by zapobiec namnażaniu się szkodliwych glonów, bakterii i grzybów w rozgrzanych zbiornikach? Istnieje kilka skutecznych rozwiązań, jak zbierać wodę z dachu i wyeliminować ryzyko pojawienia się w deszczówce drobnoustrojów – oto one:

 • siatki i pokrywy na zbiorniki odkryte – uniemożliwiają przedostawanie się do wody biologicznych zanieczyszczeń,
 • filtry przelewowe do rynien i studzienek,
 • preparaty klarujące i uzdatniające do wody deszczowej (są to proszki lub płyny, które nie zawierają chloru i mają w składzie pożyteczne bakterie).

Warto pamiętać o tym, że gromadzenie deszczówki ma sens wówczas, gdy na bieżąco wykorzystujemy zasoby wody do podlewania roślin lub prac porządkowych. W upalne, letnie dni otwarte beczki z deszczówką szybko się nagrzewają, co sprzyja powstawaniu procesów gnilnych. Jak rozpoznać, że deszczówka gnije? Sygnałem ostrzegawczym jest nieprzyjemny zapach i mętny, zielonkawy odcień wody.

Zbieranie deszczówki w ogrodzie: jak wykorzystać zapasy wody?

Wiemy już, jak zbierać wodę z rynny. A w jaki sposób można ją wykorzystywać? Miękka woda doskonale nadaje się do:

 • nawadniania trawników, krzewów, rabat i warzywnych grządek,
 • mycia parkietów, posadzek, karoserii,
 • przygotowywania domowych płukanek do włosów.

Po deszczówkę warto sięgać zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy brakuje wody w miejskim wodociągu lub ze względu na suszę władze wprowadzają zakaz podlewania ogródków i innych terenów zielonych.


Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena