Co je chemická recyklace a jaké jsou její výhody?

Recyklace znamená opětovné využití druhotných surovin pro různé účely spojené s průmyslem nebo s údržbou domácností. Existuje několik metod recyklace, které zahrnují biologický, tepelný nebo energetický rozklad. Vzhledem k obrovskému množství plastového odpadu hraje velkou roli také chemická recyklace. Co to je a vyplatí se to používat? Pojďme zkontrolovat.

Publikováno: 14-10-2022

Chemická recyklace: definice

Začněme od základů a odpovězme si na následující otázku: co je chemická recyklace? Jiným názvem procesu je „recyklace surovin“, což znamená zpracování surovin tak, aby je bylo možné znovu použít pro výrobu obalových materiálů , lahví atd. Ve většině případů se chemické ošetření provádí na plasty , jako je polypropylen , polyethylen , polyvinylchlorid nebo polystyren . Suroviny vyrobené chemickou recyklací jsou zdravé. Nejde tedy o konvenční downcycling , kdy materiály ztrácejí některé nebo všechny své klíčové vlastnosti. Chemická recyklace polymerů je technologie, která se zabývá konceptem cirkulární ekonomiky (CO). Mezi hlavní cíle této strategie patří:

  • snížit množství odpadu,
  • maximálně využít potenciál druhotných surovin a udržet je v oběhu,
  • prozkoumat nové aplikace recyklovaných finálních výrobků a polotovarů.

Co zahrnuje chemická recyklace obalových materiálů?

Chemická recyklace odpadních polymerních plastů je založena převážně na depolymerizačních procesech. Umožňují rozpad polymerů na monomery: malé molekuly, které lze dále zpracovat a znovu použít. V čem konkrétně spočívá chemická recyklace? Jednou z jeho hlavních forem je hydrolýza plastů. Jde o oblíbený způsob zpracování plastového odpadu, kde klíčovou roli hraje voda, vysoký tlak a teplota. Pod těmito třemi účinky se polymery rozkládají na drobné molekuly používané v průmyslu jako polotovary. Mezi další způsoby chemické recyklace a depolymerizace patří:

  • glykolýza – proces, kdy jsou rozpadlé PET plasty vystaveny vysoké teplotě, ethylenglykolu a dalším chemickým sloučeninám za vzniku rozpadlých polymerních řetězců;
  • alkoholýza (metanolýza) – vlivem metylalkoholu dochází k delaminaci polymerů za vzniku nové suroviny;
  • aminolýza – reakce mezi aminem (derivát amoniaku) a polymery; v důsledku aminolýzy se plasty rozpadají a mohou být znovu použity v průmyslových procesech.

Jak důležitá je recyklace surovin?

Recyklace vstupních surovin (chemická) byla vyvinuta s cílem řešit neustále rostoucí problém plastů hromadících se na skládkách. Opatření při zpracování odpadů jsou totiž stále nedostatečná a množství plastového odpadu dramaticky rychle roste. Každá nová metoda získávání surovin přispívá ke zlepšení přírodního prostředí a pomáhá snižovat uhlíkovou stopu, kterou lidé zanechávají. Recyklace surovin je také zajímavou alternativou k jiným formám recyklace, jako je materiálová recyklace rozložených biologicky rozložitelných materiálů . Umožňuje zpracovávat i takové plastové odpady, které jsou již částečně rozložené. Patří mezi ně především odpadky, které masivně kontaminují oceány, moře, jezera a řeky.

Chemická recyklace plastů: jaké jsou její výhody?

Proč stojí chemická recyklace polyuretanů za pokus a osvědčuje se? Je to rozhodně jedna z nejinovativnějších technologií, která umožňuje udržet plasty v oběhu co nejdéle. S metodami recyklace surovin:

  • snižujeme množství odpadu,
  • nemusíme vyrábět materiály od začátku nebo plýtvat neobnovitelnými zdroji,
  • nepotřebujeme žádnou další plochu pro ukládání plastového odpadu a můžeme zmenšit plochu stávajících skládek.

Je třeba zdůraznit, že chemické ošetření lze použít bez ohledu na to, zda je odpad čistý nebo znečištěný etiketami. Celý proces výběru a předúpravy je tak relativně krátký, což s sebou nese i nižší spotřebu energie. Čtěte také: recyklace .


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku