Certifikát zdravotnej kvality

V ponuke PCC Group nájdete produkty ocenené atestáciou NIH, ktorá potvrdzuje ich súlad s platnými normami týkajúcimi sa bezpečnosti. Certifikát zdravotnej kvality NIH zaručuje, že produkty nemajú negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Chemikálie označené týmto piktogramom úspešne prešli testami týkajúcimi sa okrem iného ich zloženia, kvality či mechanických vlastností. Ľudské zdravie a starostlivosť o životné prostredie patria medzi hlavné aspekty, ktorým PCC Group venuje pri výrobe svojich produktov osobitnú pozornosť, preto sú v neustálom procese certifikácie, aby sa potvrdila ich najvyššia kvalita a bezpečnosť používania.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku