Vad är miljömärken och hur tolkar du dem?

Miljöskydd är mycket viktigt för oss alla. Det finns ett antal saker vi kan göra för att skydda miljön. Miljömärkningarna på produktförpackningar kan hjälpa dig att fatta välgrundade och ansvarsfulla köpbeslut. Kom ihåg att dina vardagliga konsumentval har en enorm inverkan på vår planets framtid!

Publicerad: 4-04-2022

Vad är syftet med ett miljömärke?

Shopping har aldrig varit så utmanande. Hundratals konkurrerande produkter väntar i butikerna och urvalskriterierna utökas hela tiden. Ibland är prioriteringen för konsumenterna pris, ibland varumärkeskännedom, attraktiva förpackningar eller positiva åsikter från vänner. Fler och fler människor börjar ta hänsyn till en given produkts miljövänlighet i sina beslut. Miljömärkningar har tagits fram för att tydligt kommunicera grundläggande information om återvinningsbarhet, farliga ämnen och råvarornas ursprung. Du behöver inte läsa och förstå långa etiketter. Enkla symboler ger dig all information du behöver för att fatta ett bra beslut.

De grundläggande miljömärkena du behöver känna till

Gröna produkter är de som har utvecklats för att respektera och skydda miljön. De inkluderar olika kategorier av produkter. Miljömärkningar kan hänvisa till närvaron av kontroversiella ingredienser, inköp av råvaror eller själva produktionsprocessen. ECOLABEL , även känd som Daisy eller Marguerite, är EU:s grundsymbol i form av en blomma med en krona som utgör en del av EU:s logotyp. Det betyder att produkten uppfyller de strängaste miljökraven som ställs av medlemsstaterna. Dess nationella motsvarighet är Znak EKO (dvs. ECO-märke), som har tilldelats industriprodukter sedan 1998 av det polska centrumet för testning och certifiering. Mycket viktigt ur miljöskyddssynpunkt är märket "Safe for Ozone" som placeras på förpackningen av kosmetika och hushållsapparater. Den bekräftar att den givna produkten är fri från CFC, dvs föreningar av fluor, klor och kol, som direkt hotar ozonskiktet. Symbolen kan åtföljas av inskriptioner som: ‘Ozonvänlig’ eller ‘CFC-fri’. Det äldsta miljömärket i världen är den " blå ängeln ", som introducerades i Tyskland 1978, men används idag i många länder. Den runda, blå och vita symbolen är en bekräftelse på den högsta miljömässiga konkurrenskraften för produkter från 75 kategorier, inklusive byggmaterial och datorutrustning. Elitmärket delas ut utifrån en bedömning av produktens hela livscykel – från råvaruutvinning till bortskaffande. Dessutom kan miljömärket "Energy Star" , som tilldelas av US Environmental Protection Agency men också används i EU, hittas på hemelektronik och hushållsapparater. Den blå logotypen är en bekräftelse på produktens energieffektivitet. Mer specifika miljömärken för vissa produktgrupper inkluderar också:

  • FSC – bekräftar att virket som används i produktionen inte har bidragit till att förstöra miljön, särskilt djurens livsmiljöer;
  • PEFC – som står för produktion i enlighet med hållbara skogsbruksprinciper;
  • Rainforest Alliance Certified – intygar att en given produkt har producerats utan att skada skog och vatten, men också med hänsyn till lokalbefolkningen;
  • Polens gröna lungor – tilldelas företag och organisationer som verkar i den nordöstra delen av landet som inte utgör ett hot mot den naturliga miljön;
  • Öko – Tex Standard 100 – tillägnad textilprodukter som inte innehåller hälsofarliga ämnen;
  • Carbon Reduction Label – som har formen av en svart fot och betyder minimering av koldioxidutsläpp under tillverkningen av en given produkt.

Återvinning av förpackningar, hur man tyder symbolerna

En separat kategori av miljömärken är symboler som direkt hänför sig till kassering av förpackningar. De hjälper användarna att sortera avfall och därmed öka andelen återanvänt avfall. För köparen ger de också ytterligare information om producentens miljöansvar. Miljösymboler för återvinning kan vara mycket utmärkande. De beskriver hur man delar upp förpackningen i fråga i sina delar och hur man hanterar den. I praktiken kommer man oftast att stöta på generell märkning i flera former.

  • "Återvinningsbar förpackning" – avbildad som en triangel med tre pilar. Det indikerar att förpackningen är återvinningsbar och bör placeras i lämplig återvinningsbehållare. Märket kan åtföljas av siffror och bokstäver som anger vilken typ av råvara som används. Läs också: vilka plaster är återvinningsbara?
  • ‘Bionedbrytbar förpackning’ i form av en slinga med två blad som indikerar att förpackningen är komposterbar.
  • ‘Kasta i soptunnan’ – en enkel symbol för att påminna dig om att lägga den använda förpackningen i soptunnan.
  • ‘Grön prick’ illustrerad med en grön cirkel med två pilar och bekräftar att tillverkaren har bidragit till det nationella systemet för återvinning av förpackningar.

Miljömärkningar som finns på livsmedelsförpackningar

Särskild märkning gäller för livsmedel som i regel omfattas av noggranna hälsorelaterade kvalitetsnormer. I Europeiska unionen är den vanligaste symbolen i denna kategori "organiskt jordbruk" i form av ett löv som består av vita stjärnor på en grön bakgrund. Det betyder att minst 95 %av ingredienserna i en produkt kommer från ekologisk odling/jordbruk enligt EU:s kriterier. Du hittar också den gula, blå och gröna "Ekoland"-märkningen på förpackningar i mataffären, som tilldelas produkter som uppfyller nationella ekologiska standarder. De kommer från miljövänliga gårdar och inga mineralgödselmedel eller kemiska växtskyddsmedel användes i deras produktion. "ZCRE" -symbolen, tilldelad av det polska centrumet för testning och certifiering, har en liknande betydelse. Det är också värt att nämna märket "Fair trade " som finns på importerade livsmedel, såsom frukt, kryddor, kakao och choklad, te och kaffe. Den intygar att tillverkaren följer standarderna för International Labour Organisation. I praktiken innebär detta att bönder och arbetare har fått rättvist betalt och att produktionsprocessen respekterar ekologiska standarder och hälsa och säkerhet på arbetet.

Varför köpa miljömärkta produkter?

I en tid då klimatförändringar och utrotning av arter är ämnen som berör forskare över hela världen, är att ta hand om miljön ett primärt ansvar för varje medborgare. Med tanke på omfattningen av shopping i dagens samhälle är varje bra val ett steg mot en grönare framtid. De ovan diskuterade miljömärkningarna underlättar avfallshanteringen genom att öka nivån och effektiviteten i återvinningen. Dessutom tillåter de konsumenter att hitta produkter i butikshyllorna som är mindre skadliga för miljön och främjar en rationell användning av icke-förnybara resurser. Det är värt att komma ihåg att ekologiska val ofta också leder till hälsoskydd!


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan