Čo sú to ekologické značky a ako ich interpretujete?

Ochrana životného prostredia je pre nás všetkých veľmi dôležitá. Existuje množstvo vecí, ktoré môžeme urobiť pre ochranu životného prostredia. Ekologické značky na obaloch produktov vám môžu pomôcť urobiť informované a zodpovedné nákupné rozhodnutia. Pamätajte, že vaše každodenné spotrebiteľské voľby majú obrovský vplyv na budúcnosť našej planéty!

Publikovaný: 4-04-2022

Aký je účel environmentálnej značky?

Nakupovanie ešte nikdy nebolo také náročné. V obchodoch čakajú stovky konkurenčných produktov a kritériá výberu sa neustále rozširujú. Niekedy je pre spotrebiteľov prioritou cena, niekedy povedomie o značke, atraktívne balenie alebo pozitívne názory priateľov. Čoraz viac ľudí začína pri svojich rozhodnutiach zohľadňovať ekologickosť daného produktu. Ekoznačky boli vyvinuté tak, aby jasne oznamovali základné informácie o recyklovateľnosti, nebezpečných látkach a pôvode surovín. Nemusíte čítať a chápať dlhé etikety. Jednoduché symboly vám poskytujú všetky informácie, ktoré potrebujete na správne rozhodnutie.

Základné ekologické značky, ktoré potrebujete poznať

Zelené produkty sú tie, ktoré boli vyvinuté tak, aby rešpektovali a chránili životné prostredie. Zahŕňajú rôzne kategórie produktov. Ekoznačky môžu odkazovať na prítomnosť kontroverzných zložiek, získavanie surovín alebo samotný výrobný proces. EKOLABEL , tiež známy ako Sedmokráska alebo Margarétka, je základným symbolom EÚ v podobe kvetu s korunkou, ktorý je súčasťou loga EÚ. Znamená, že výrobok spĺňa najprísnejšie environmentálne požiadavky stanovené členskými štátmi. Jeho národný ekvivalent je Znak EKO (t. j. ECO Mark), udeľovaný priemyselným výrobkom od roku 1998 Poľským centrom pre testovanie a certifikáciu. Veľmi dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia je označenie „Safe for Ozone“ umiestnené na obaloch kozmetiky a domácich spotrebičov. Potvrdzuje, že daný výrobok je bez freónov, teda zlúčenín fluóru, chlóru a uhlíka, ktoré priamo ohrozujú ozónovú vrstvu. Symbol môže byť doplnený nápismi ako: „Ozone friendly“ alebo „CFC Free“. Najstaršia ekologická značka na svete je „ Modrý anjel “, ktorá bola zavedená v Nemecku v roku 1978, no dnes sa používa v mnohých krajinách. Okrúhly, modro-biely symbol je potvrdením najvyššej environmentálnej konkurencieschopnosti produktov zo 75 kategórií vrátane stavebných materiálov a počítačovej techniky. Elitné označenie sa udeľuje na základe posúdenia celého životného cyklu produktu – od ťažby suroviny až po likvidáciu. Okrem toho sa na spotrebnej elektronike a domácich spotrebičoch nachádza aj ekologická značka „Energy Star“ , ktorú udeľuje Agentúra pre ochranu životného prostredia USA, ale používa sa aj v Európskej únii. Modré logo je potvrdením energetickej účinnosti produktu. Špecifickejšie environmentálne značky pre určité skupiny produktov tiež zahŕňajú:

  • FSC – potvrdenie, že drevo použité pri výrobe neprispelo k ničeniu životného prostredia, najmä biotopov zvierat;
  • PEFC – znamená výrobu v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov;
  • Rainforest Alliance Certified – osvedčenie, že daný produkt bol vyrobený bez poškodenia lesov a vody, ale aj s ohľadom na miestnych ľudí;
  • Zelené pľúca Poľska – udeľuje sa firmám a organizáciám pôsobiacim v severovýchodnej časti krajiny, ktoré neohrozujú prírodné prostredie;
  • Öko – Tex Standard 100 – určený pre textilné výrobky, ktoré neobsahujú zdraviu škodlivé látky;
  • Značka Carbon Reduction Label – ktorá má podobu čiernej nohy a znamená minimalizáciu emisií oxidu uhličitého pri výrobe daného produktu.

Recyklácia obalov, ako dešifrovať symboly

Samostatnou kategóriou environmentálnych značiek sú symboly súvisiace priamo s likvidáciou obalov. Pomáhajú užívateľom triediť odpad a tým zvyšovať percento opätovne použitého odpadu. Pre kupujúceho poskytujú aj ďalšie informácie o environmentálnej zodpovednosti výrobcu. Environmentálne symboly pre recykláciu môžu byť veľmi charakteristické. Popisujú, ako rozdeliť predmetný obal na jeho časti a ako s ním zaobchádzať. V praxi sa najčastejšie stretnete so všeobecným označením vo viacerých podobách.

  • „Recyklovateľný obal“ – znázornený ako trojuholník s tromi šípkami. Označuje, že obal je recyklovateľný a mal by sa umiestniť do vhodnej recyklačnej nádoby. Značka môže byť doplnená číslami a písmenami definujúcimi druh použitej suroviny. Prečítajte si tiež: Ktoré plasty sú recyklovateľné?
  • „Biologicky rozložiteľný obal“ vo forme slučky s dvoma listami, čo znamená, že obal je kompostovateľný.
  • „Hoď do koša“ – jednoduchý symbol, ktorý vám pripomenie, aby ste použitý obal vložili do odpadkového koša.
  • „Zelený bod“ znázornený zeleným kruhom s dvoma šípkami a potvrdzujúcimi, že výrobca prispel do národného systému zhodnocovania obalov.

Ekologické značky nachádzajúce sa na obaloch potravín

Osobitné označovanie sa vzťahuje na potraviny, ktoré spravidla podliehajú prísnym zdravotným normám kvality. V Európskej únii je najbežnejším symbolom v tejto kategórii „Ekologické poľnohospodárstvo“ v podobe listu zloženého z bielych hviezdičiek na zelenom pozadí. Znamená to, že minimálne 95 %zložiek produktu pochádza z ekologického pestovania/poľnohospodárstva v zmysle kritérií EÚ. Žlté, modré a zelené označenie „Ekoland“ nájdete aj na obaloch v obchode s potravinami, ktoré sa udeľuje výrobkom, ktoré spĺňajú národné ekologické normy. Pochádzajú z ekologických fariem a pri ich výrobe neboli použité žiadne minerálne hnojivá ani chemické prípravky na ochranu rastlín . Symbol „ZCRE“ udelený Poľským centrom pre testovanie a certifikáciu má podobný význam. Za zmienku stojí aj ochranná známka „Fair trade “, ktorá sa objavuje na dovážaných potravinách, ako je ovocie, korenie, kakao a čokoláda, čaj a káva. Osvedčuje, že výrobca spĺňa normy Medzinárodnej organizácie práce. V praxi to znamená, že farmári a pracovníci boli odmeňovaní spravodlivo a že výrobný proces rešpektuje ekologické normy a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Prečo kupovať produkty s environmentálnou značkou?

V čase, keď sú klimatické zmeny a vymieranie druhov témami, ktoré znepokojujú vedcov na celom svete, je starostlivosť o životné prostredie prvoradou zodpovednosťou každého občana. Vzhľadom na rozsah nakupovania v dnešnej spoločnosti je každá dobrá voľba krokom k zelenšej budúcnosti. Vyššie diskutované environmentálne značky uľahčujú odpadové hospodárstvo zvýšením úrovne a účinnosti recyklácie. Okrem toho umožňujú spotrebiteľom nájsť na pultoch obchodov produkty, ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie a podporujú racionálne využívanie neobnoviteľných zdrojov. Stojí za to pripomenúť, že ekologický výber sa často premieta aj do ochrany zdravia!


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku